aug 12

(utan rubrik)

Ham R-Roma-08 ägare Trond Revhaug, Åsen, Norge (Foto Rolf Pellving)  

aug 12

(utan rubrik)

Ham Östansjöns Ila-07 ägare Pär Nord, Svenstavik (Foto Rolf Pellving)  

aug 12

(utan rubrik)

Ulvfsveåsens Lycka S32373/2007 Ägare: Eva och Kjell-Åke Sundberg  

aug 12

(utan rubrik)

SJCH Tiltu S69895/2006 blev champion säsongen 2009 – 2010. Ägare Bengt Selberg, Foto: Johan Boije

aug 12

(utan rubrik)

SUJCH Ulvfsveåsens Luoto S32376/2007 blev champion säsongen 2010 – 2011 Ägare Bengt Selberg, Foto: Johan Boije

aug 12

(utan rubrik)

Fin Anjouna´s Zacke-05 och Bo Fredriksson, Gäddede Foto: eget  2010-06-10  

aug 12

(utan rubrik)

Fin Bjärmhöjden Ina-05 och Peter Nääs, Gillhov Foto: eget 2010-06-10  

aug 12

(utan rubrik)

Fin Högälgens Steffi-06 och Rolf Johansson, Strömsund Foto: eget 2010-06-10  

aug 12

(utan rubrik)

Fin Kroonmäen Rossi-04 ägare Hans Kron, Näsviken Foto: eget 2010-06-10  

aug 12

(utan rubrik)

Fin Lägdbuans Sakko-05 och Stefan Kristensson, Bräcke Foto: Ann-Mari Norman  2010-06-10