Tillbaka till Jaktprov

Bestämmelser för Rörliga Elitklassprov

Bestämmelser för Rörliga elitklassprov (R-Ekl)

Tvådagarsprov i följd på hare/räv anordnas på av hundägaren anskaffad provmark inom klubbens verksamhetsområde som provledaren godkänt.

Detta prov skall genomföras på marker där hunden vanligtvis inte jagar. R-Ekl bedöms av olika domare respektive provdag som hundägaren anskaffat och som ej har dömt 1:a pris Ökl tidigare och helst bor i klubbens verksamhetsområde.

Anmälan enligt lokalklubbens bestämmelser, anmälan skall ha inkommit till provledaren minst 5 dagar före och fastställas senast dagen före provdag.

Berättigade att starta är hundar som vid jaktprov erövrat två 1:a pris Ökl under två jaktår eller 1 ökl samt 2 RR-diplom erövrade under två jaktår.

Kollegium genomförs samtidigt som öppenklassproven.

Avgift R-Ekl 600 kr insättes på JHStk bankgiro 195-7182. Skriv vad som gäller ägare och hund.

Hundägaren betalar domararvodet direkt till domaren 200 kr/dag samt domarens eventuella resekostnad med 18,50 kr/mil.

Viktigt att provledaren har godkänt marken och domare innan start.

Övrigt:

Samtliga blanketter och protokoll som kan laddas hem och skrivas ut, finns under fliken Blanketter.