Jaktprov

Anmälan Jaktprov

Anmälan till jaktprov görs på: https://prov.stovare.se/register     Avgifter för fullbetalande klubbmedlemmar:Elitklass  1250 kr.Öppenklass 400 kr. Särskilt rävprov Öppenklass 400 kr. RR-prov 200 kr + ersättning till domare Avgifter för ICKE fullbetalande klubbmedlemmar:Elitklass 2000 kr.Öppenklass 400 kr.Särskilt rävprov Öppenklass 400 kr. RR-prov 200 kr + ersättning till domare Rörligt Elitklassprov (R-Ekl), för både klubbmedlemmar / …

Jaktprovsdomare 2024

Jaktprovsplan 2024-2025

Bestämmelser för Rörliga Elitklassprov

Bestämmelser för Rörliga elitklassprov (R-Ekl) Tvådagarsprov i följd på hare/räv anordnas på av hundägaren anskaffad provmark inom klubbens verksamhetsområde som provledaren godkänt. Detta prov skall genomföras på marker där hunden vanligtvis inte jagar. R-Ekl bedöms av olika domare respektive provdag som hundägaren anskaffat och som ej har dömt 1:a pris Ökl tidigare och helst bor …