Tillbaka till Klubben

Historia

Klubben grundades den 16/8 1936 och namnet var då Jämtlands läns Stövarklubb. Som en följd av de stora kommunsammanslagningarna 1974 ändrades såväl kommun- som länsgränser. Klubbens verksamhetsområde blev inte längre länet och namnet ändrades 1975 till Jämtland – Härjedalens Stövarklubb.

Klubbens första jaktprov genomfördes 1937 i Klövsjö med 12 startande hundar. Jaktprovet i Lillholmsjö med förläggning på Gästgivaregården genomfördes för första gången 1957 och har därefter genomförts varje år. Sedan 1973 har det genomförts tre ordinarie jaktprov varje år. Utställningsverksamheten har haft varierande omfattning. I samarbete med ett antal andra hundklubbar, främst jakthundsklubbar, har årligen sedan 1956 genomförts Specialklubbarnas utställning i Östersund. Sedan 1994 arrangerar klubben tre utställningar årligen.

Medlemsantalet var som högst 1989 då klubben hade 803 medlemmar. Antalet har nu minskat till omkring 550, vilket är ungefär samma nivå som vi hade 1985. Medlemsminskningen började på allvar 1992, men har sedan 1995 stabiliserats på omkring 600 medlemmar. De flesta medlemmarna är bosatta inom klubbens verksamhetsområde, men det finns även de som bor utanför, bl a 15 norska medlemmar.

Klubben har årligen sedan 1972 haft tävlingsutbyte med Nord-Tröndelag Harehundklubb.

Antalet starter på jaktprov och utställningar var som högst åren 1985-1988. Under de åren låg antalet jaktprovsstarter på runt 240 och utställnings-starterna på runt 250. Nu ligger jaktprovsstarterna på runt 200 och utställningsdeltagandet på 160.