Tillbaka till Klubben

Integritetspolicy

Svenska stövarklubben integritetspolicy

Från och med 25 maj infördes en ny dataskyddsförordning i samtliga EU-länder. Svenska Stövarklubben värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Vi vill att du skall ha inblick i hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter. Tag gärna del av våra medlemsvillkor där vi beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter.

Svenska Stövarklubbens medlemsvillkor

Dina medlemsuppgifter är grunden för en så bra service som möjligt. Vi lagrar dina personuppgifter för att administrera medlemskap, jaktprovsstarter och utställningar men även för att skicka Stövaren, årsboken och ge dig tillgång till medlemserbjudanden. Genom att betala medlemsavgiften accepterar du att Svenska Stövarklubben sparar dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med de ändamål som framgår nedan.

När vi behandlar uppgifterna följer vi bestämmelserna i Personuppgiftslagen (PUL) och den nya Dataskyddsförordningen (GDPR). Dessa lagar har till uppgift att skydda din personliga integritet.

Vilka personuppgifter behandlas?

Svenska Stövarklubben hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig. De uppgifter vi behöver är: Namn, personnummer, postadress, e-postadress, telefonnummer samt organisatoriska uppgifter eftersom du är ansluten till en lokalklubb och/eller rasförening.

Vad använder vi dina personuppgifter till?

Först och främst behövs dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap. Inga personuppgifter säljs vidare till andra organisationer eller företag, däremot kan de användas av våra samarbetspartners för marknadsföringsändamål om vi bedömer att eventuella erbjudanden kan vara av intresse för dig. Önskar du inte ta del av den typen av erbjudanden finns möjlighet att spärra dig mot dessa marknadsföringsaktiviteter.

Vi använder även uppgifterna som underlag för statistik och för att kunna upprätthålla en god medlems- och registervård. Eftersom du är medlem i en lokalklubb och/eller rasförening kan denna behandla uppgifterna på samma sätt.

Om du startar på jaktprov och utställningar.

Deltar du i dessa aktiviteter sparar vi dina personuppgifter samt uppgifter om din hund som krävs för att administrera dina starter, registrera dina resultat och skicka underlag till för meriteringar till Svenska Kennelklubben. I samband med starterna publicerar vi också ditt namn, klubbtillhörighet samt uppgifter om hunden i resultatlistor och deltagarförteckningar.

Personuppgifter om dig som funktionär.

Om du ställer upp som funktionär vid våra aktiviteter eller förtroendeuppdrag kan uppgifter såsom namn, kontaktuppgifter och funktionärsbefattning lagras samt publiceras på ett sätt som är adekvat för att du skall kunna fullfölja ditt/dina uppdrag.

Lagring av dina uppgifter.

Dina personuppgifter och andra uppgifter knutna till ditt medlemskap sparas i vårt/SKK:s medlemsregister eftersom det är dem som administrerar det men även kopplat till Hitta stövare, vårt nya system för jaktprovs- och utställningsrapportering/uppföljning samt avelsplanering. Vi behandlar och lagrar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att vi skall kunna fullfölja ovanstående ändamål. Om du inte är nöjd med vår hantering av dina uppgifter så ser vi gärna att du rapporterar det snarast möjligt.

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att en gång om året kostnadsfritt få information om behandlingen av dina personuppgifter. En sådan begäran skall vara personligt undertecknad med fullständiga person- och kontaktuppgifter och insändas till: Svenska Stövarklubben

Hoppas att denna information gett dig ett underlag för varför dina medlemsuppgifter är viktiga och hur de används.