aug 12

(utan rubrik)

Ham Ascott-06 ägare Sune Persson, Stugun (Foto Rolf Pellving)  

aug 12

(utan rubrik)

Ham Hagets Kasper-06 ägare Mårten & Örjan Strömberg, Hedesunda (Foto Rolf Pellving)  

aug 12

(utan rubrik)

Ham HagetsTuva-06 ägare Örjan & Mårten Strömberg, Hedesunda (Foto eget)  

aug 12

(utan rubrik)

Ham Högmyrens Seke-04 ägare Jonas Backén, Funäsdalen (Foto eget)  

aug 12

(utan rubrik)

Ham Roggabäckens Daisy-08 ägare Ernst Bjureflo, Östersund (Foto Rolf Pellving)  

aug 12

(utan rubrik)

Ham R-Roma-08 ägare Trond Revhaug, Åsen, Norge (Foto Rolf Pellving)  

aug 12

(utan rubrik)

Ham Östansjöns Ila-07 ägare Pär Nord, Svenstavik (Foto Rolf Pellving)  

aug 12

(utan rubrik)

Ulvfsveåsens Lycka S32373/2007 Ägare: Eva och Kjell-Åke Sundberg  

aug 12

(utan rubrik)

SJCH Tiltu S69895/2006 blev champion säsongen 2009 – 2010. Ägare Bengt Selberg, Foto: Johan Boije

aug 12

(utan rubrik)

SUJCH Ulvfsveåsens Luoto S32376/2007 blev champion säsongen 2010 – 2011 Ägare Bengt Selberg, Foto: Johan Boije