(Ingen rubrik)

SJCH Tiltu S69895/2006 blev champion säsongen 2009 – 2010. Ägare Bengt Selberg, Foto: Johan Boije

(Ingen rubrik)

SUJCH Ulvfsveåsens Luoto S32376/2007 blev champion säsongen 2010 – 2011 Ägare Bengt Selberg, Foto: Johan Boije

(Ingen rubrik)

Fin Anjouna´s Zacke-05 och Bo Fredriksson, Gäddede Foto: eget  2010-06-10  

(Ingen rubrik)

Fin Bjärmhöjden Ina-05 och Peter Nääs, Gillhov Foto: eget 2010-06-10  

(Ingen rubrik)

Fin Högälgens Steffi-06 och Rolf Johansson, Strömsund Foto: eget 2010-06-10  

(Ingen rubrik)

Fin Kroonmäen Rossi-04 ägare Hans Kron, Näsviken Foto: eget 2010-06-10  

(Ingen rubrik)

Fin Lägdbuans Sakko-05 och Stefan Kristensson, Bräcke Foto: Ann-Mari Norman  2010-06-10  

(Ingen rubrik)

Fin Ulvfsveåsens Liston-07 och Curt Alstergren, Mattmar Foto: Rolf Pellving  2010-06-10  

(Ingen rubrik)

Ham Brattåsbäckens Zeb-05 ägare Krister Persson, Stöde Foto: eget  2010-06-10  

(Ingen rubrik)

Ham Grenåsens Caisa-06 och Mats Eriksson, Aspås Foto: Annki Eriksson  2010-06-10