Ungdomsjakter med stövarklubbsmedlemmar och HareBra-gänget 2014

När det gäller Jämtland-Härjedalens Stövarklubbs medverkan att få med sig ungdomar ut i skogen på jakt, har vi i vår klubb många medlemmar som medverkar till detta på ett eller annat sätt.

     Vår samarbetspartner är HareBra-gänget, pensionärerna som jagar hare minst två gånger i veckan, ofta tre gånger så att det passar skolungdomarnas schema. Här finns många stövarklubbsmedlemmar som håller med tränade stövare, det rör sig om ca tjugofem hundförare.

     Stövarjaktens Dag har vi haft på två platser, Gräftåvallen och Strömsund.

     På flera skolor där eleverna som tillval läser jägarexamen finns vi med, så att ungdomarna får möjlighet att praktisera jakt under skoltid.

     Elever från tre högstadieskolor har följt oss på jakt: Vattudalsskolan i Strömsund, Änge skola i Offerdal samt Cederbergsskolan i Föllinge.

     Elever från fyra gymnasieskolor har varit med, där några elever har varit färdiga med sin jägarexamen och varit bössbärare, det är Ås Naturbruksgymnasium och Dille Naturbruks-gymnasium i Ås, Palmcrantzskolan och Wargentinsskolan i Östersund.

     Ett tvådagars jaktläger för 21 ungdomar har hållits på Renflomarken med två övernattningar med mat. Ena dagen harjakt för halva gänget och älgjakt för de andra. Nästa dag ombytta roller. På kvällen några teoretiska aktiviteter som handlar om jakt.

Ett tvådagars jaktläger för ett tiotal ungdomar med en övernattning och mat har hållits i trakten av Stugun.

     I februari månad har vi alltid en uppföljning av jakten på elevernas respektive skola, där vi får två, ofta tre lektionstimmar tilldelade. Eftersom ungdomarna har varit med oss i skogen så blir dessa timmar innehållsrika med många frågor och diskussioner.

     Totalt har ca 120 stycken ungdomar varit med på jakt där medlemmar ur vår stövarklubb varit delaktiga på ett så informativt sett som möjligt.

     Det vi har lärt oss under åren med ungdomarna är, att det vi gör nu får vi se på sikt. Först skall ungdomarna gå klar skolan, sedan är det ofta någon form av studier till det yrke man siktar på. Ordna med eget boende, flick/pojkvän, giftermål, barn och först när barnen blir i den åldern att de går att ta med ut i skogen, då köper de sin första jakthund. Vi pratar nu om 10-15 år framåt i tiden. Ofta har föräldrarna ingen jaktlig bakgrund och då blir det här med egen jakthund något som kommer på framtiden.

Text och foto: Rolf Pellving

 Renflomarken
Ungdomslägret i Renflomarken 7-9/11 2014
Ludvig Hellstrand, Linus Backlund, Simon Nilsson, Wilma Jonsson, Elin Krylén och Elin Gjertsås,  Bergvattnets Eka (Etsiä)
    Ludvig Hellstrand, Linus Backlund, Simon Nilsson, Wilma Jonsson, Elin Krylén                 och Elin Gjertsås, Bergvattnets Eka (Etsiä)