Kallelse till årsmöte

Alla medlemmar i Jämtland/Härjedalens Stövarklubb kallas härmed till årsmöte 2021
Tid: Lördagen den 17 april kl 1400

Plats: Digitalt via zoom

Ta tillfället i akt och slut upp till vårt första digitala årsmöte.

Vi kommer att behandla de två föregående verksamhetsåren eftersom fjolårets blev framskjutet med dispens från SKK på grund av den då pågående pandemin.

Anmälan om ert deltagande skall ske via mail till: fredriknordin74@outlook.com

De uppgifter vi behöver är ert namn, telefonnummer och mailadress så kommer vi att svara er genom att maila er information och en länk som ni kan koppla upp er på mötet. Vi behöver er anmälan senast den 10 april. Styrelsen skickar efter anmälningstiden ut en deltagarlista där samtliga deltagare fått ett nummer. Den deltagare som vill begära ordet säger sitt nummer varpå mötesordförande sätter upp denne på en talarlista.

Ett krav för att ni skall kunna ansluta er till mötet är att ni har tillgång till en dator, surfplatta eller smarttelefon med fungerande internetuppkoppling. Om ni saknar möjlighet till uppkoppling så ser vi inget hinder att ni deltar tillsammans med någon bekant med uppkoppling, om så är fallet så skall eran bekant även anmäla ert namn via sin mail.

Årsmöteshandlingar kommer att finnas i J/H Stövarklubbs årsmeddelande för 2021.

Hoppas ni har överseende med detta mötesupplägg i år på grund av rådande pandemi.

Varmt välkommen! / Styrelsen i Jämtland/Härjedalens Stövarklubb