Kallelse Årsstämma

Medlemmar i Jämtland-Härjedalens Stövarklubb kallas till årsmöte. Lördagen den 15 augusti kl 15.00 på Krokoms Wärdshus.

Kom och gör din röst hörd och var delaktig i de beslut som fattas. Klubben bjuder på kaffe/te och smörgås.

Följ folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd som gäller vid den aktuella tidpunkten.

Mvh Styrelsen J/H Stövarklubb