Årsmöte Inställt

Styrelsen har beslutat att p.g.a. COVID-19 ställa in årets årsmöte. År 2020 årsmöte kommer att hållas samtidigt som år 2021 årsmöte. Detta för att så många av våra medlemmar som möjligt ska ha möjlighet att deltaga. Datum ej fastställt. Revisorsberättelse för 2020 kommer snart publiceras här på hemsidan.

Ev. frågor och funderingar kring detta tas med ordförande eller sekreterare.