(Ingen rubrik)

Finsk Stövare SUCH SJCH  S24731/2004 Ulvfsveåsens Toivo
Äg. May Söderström Västanede

Införd 2008-01-11