(Ingen rubrik)

Finsk Stövare SUCH SJCH S24733/2004 Ulvfsveåsens Tuffe
Äg. Mattias o Kjell-Åke Sundberg Boggsjö