(Ingen rubrik)

Ham HagetsTuva-06 ägare Örjan & Mårten Strömberg, Hedesunda

(Foto eget)