(Ingen rubrik)

Ham Hagets Kasper-06 ägare Mårten & Örjan Strömberg, Hedesunda

(Foto Rolf Pellving)