Bli medlem

Stöd arbetet med att utveckla vår klubb och stövarjakten.

Fullbetalande medlem: årsavgift: 395 kr.
Familjemedlem: årsavgift 100 kr. (fullt medlemskap men får inte SvStkl böcker, måste ha samma adress
som ”huvudmedlem”)
Gästmedlem: årsavgift: 100 kr

Klicka här för att bli medlem.

Klubbens medlemsansvarig

Anders Olofsson
Mobil: 070 550 70 57
Mail: anders.olofsson.68@hotmail.se