Tillbaka till Klubben

Styrelse

 

Från vänster: Anders Olofsson, Per Roos, Fredrik Nordin, Lars Olofsson, Leif Aronsson, Jimmie Guttormsson, Sarah Häggkvist, Rolf Pellving och Mats Eriksson.

 

 

 
Sekreterare, Bitr e-postmottagare Tele 0640-34184070-313 26 04 mail mats.s.eriksson@telia.com

Mats Eriksson  
Sekreterare
E-postansvarig
070-313 26 04
mats.s.eriksson53@gmail.com

Fredrik Nordin
Ordförande
073-050 57 71
fredriknordin74@outlook.com

 

 

Jimmie Guttormsson
Kassör
Ansv. diplom och vandringspriser
072-712 54 07
jimmie.guttormsson@outlook.com

Anders Olofsson
Bitr. sekreterare
Utställningsansvarig
070-550 70 57
anders.olofsson.68@hotmail.se

Tävlingsansvarig, Klubbmästare Tele 070-629 49 64 mail roos.per@trångsviken.nu

Per Roos    
Medlemsansvarig
Tävlingsansvarig
070-629 49 64
roos.per@trangsviken.nu

Jaktprovsansvarig

Jan-Erik Eriksson
Jaktprovsansvarig
0644-401 11
070-540 36 54
jan-erik-eriksson@hotmail.com

Pressansvarig och redaktör Utbildningsansvarig Tele0642-10525070-541 05 25 Mailrolf.pellving@bahnhof.se

Rolf Pellving   
Pressansvarig
0642-105 25
070-541 05 25
rolf.pellving@bahnhof.se

Lars Olofsson
Vice ordförande
Klubbmästare
070-175 50 77
larsorsa@yahoo.se

Sarah Häggkvist
Dressyransvarig
070-686 90 92
sarahhaggkvist@spray.se 

Materialförvaltare Bitr klubb/stövardata Tele0642-51245070-223 72 08 mailleif-aronsson@hotmail.com

Leif Aronsson
Materialförvaltare
0642-512 45
070-223 72 08
leif-aronsson@hotmail.com

Michaela Jansson
Webmaster
073-047 12 74
michan_jansson95@hotmail.com