(Ingen rubrik)

Ham Högmyrens Seke-04 ägare Jonas Backén, Funäsdalen

(Foto eget)