(Ingen rubrik)

Ham Roggabäckens Daisy-08 ägare Ernst Bjureflo, Östersund

(Foto Rolf Pellving)