aug 31

Vidareutbildning av jaktprovsdomare 2018

Bräcke 18 augusti 2018

Åke Jönsson, Sarah Häggkvist, Henrik Karlsson, Bengt-Åke Persson, Krister Olson, Roger Sahlin, Sören Olofsson, Jonas Skoglund, Kjell-Åke Sundberg och Tommy Pettersson

Intresset för stövare och stövarjakt ökar i Bräcketrakten.

Bräcke stövargille anordnade ihop med stövarklubben en utbildningsdag på Åsberget en jaktmark med gott om hare utanför Bräcke.

     Klockan 05:15 var samlingen och redan vid 04:50 anlände de första till mötesplatsen. Redan vid 05:30 släpptes den första hunden lös för årets första jakt.

     Hartillgången verkade vara god för alla fyra stövarna fick slag. Vodka stövaren en rävchampion började med att skälla på en mård och hittade sedan ett gryt där författaren sett flera rävvalpar under sommarkvällarnas viltspaningar.

     Vid samlingen där årets första brasa gjordes och burkkorven värmdes gick vår provansvarige Kjell-Åke Sundberg igenom de synpunkter och förslag vilka kommit ifrån Svenska stövarklubben och hur de skulle tolkas. Vid avslutningen önskade Kjell-Åke oss alla en bra säsong och hoppades att stövarna skulle visa sig på jaktproven under säsongen.

Text och foto: Per Rävper Andersson sekr Bräcke stövargille.

 

Strömsund 18 augusti 2018

Erik Rova, Ulf Lindgren, Göran Blixt, Lennart Andersson, Martin Magnusson, Johan Hansson, Marcus Eriksson, Jan-Erik Eriksson, Klas Törmark, Gustaf Johansson, Henrik Eriksson, Leif Aronsson, Erik Wassdahl, Harry Göransson, Marita Lithander, Göran Nyborg, Sander Schevers, Valdy Waher, Bo Fredriksson och Stefan Andersson

Den 18 augusti träffades 21 förhoppningsfulla stövarägare för att släppa två schiller- och en hamiltonstövare. Upptag blev det för alla tre stövarna med drevtider mellan tre och sju minuter där drevdjuret av naturliga skäl inte observerades.

      De nya jaktprovsreglerna diskuterades där bedömningen av hundens skall och lydnadspoängen redovisas under domardagen i Almåsa.

Text: Martin Magnusson                          Foto: Kjell Åkesson

 

Almåsa, Offerdal 19 augusti 2018

Rasmus Olsson, Curt Alstergren, Jan Swartström, Nisse Hermansson, Bertil Andersson, Fredrik Nordin, Bertil Blixt, Mathilda Eriksson, Jan-Erik Hellman, Thord Berglund, Jan Kardin, Rolf Pellving, Jimmie Guttormsson, Ulf Hagen och Lars-Olof Karlsson

Det var 17 stycken jaktprovsdomare som mötte upp till den tidiga morgonsamlingen vid foten av slalombacken i Almåsa. Tre hamiltonstövare och en luzernerstövare fanns på plats, alla med RR-meriter. Hundarna var lite uppspelta där de satt i sina burar för avfärd till skogen. Äntligen skulle de få komma lös i skogen och få känna skogens alla dofter.

     Det var blött i markerna efter kvällens och delar av nattens regnande. De som läst av temperaturmätaren sade att det var 6 plusgrader och en svag västlig råkall vind, som kylde benen på oss som inte tagit på oss långkalsonger. Vi delade in oss i tre grupper och undertecknad följde luzernerstövaren Albin som talade om att han ville bli släppt i skogen.

     Det var Albin och Tritt6bergets Lippa som lyckades resa hare denna morgon. Hararna hölls i gång i ca 30 minuter om vi räknade in den tid vi konstaterade att de drev via pejlen. Det var kuperad terräng och viljan för oss att följa efter dreven var inte prio ett, eftersom vi ville diskutera de nya jaktprovsreglerna samt problemet med utebliven studiehandledning till de nya reglerna.

Det som diskuterades denna morgon var

     Att det råder ett kompakt motstånd till hur skallet skall bedömas i de nya reglerna.

     Att domarna inte accepterar att lydnadspoängen tagits bort.

     Att KEB (kan ej bedömas) aldrig har behövts tidigare.

Jaktprovsdomarna vill återgå till skallets bedömning som det var i tidigare regler.

     När vi på kollegiet redovisar hundens skall får vi alltid flera domare som anser att de måste sänka poängen från fem eller sex poäng på en hund som har ett klangfullt mycket hörbart skall, men som inte är utpräglat tvåtonig eller flertonig. Skallet är en av de viktigaste egenskaperna hos den drivande hunden. Det du hör är det du ser. Tvåtonigt och speciellt flertonigt skall är sällsynt och skall givetvis premieras men inte på bekostnad av ett entonigt klangfullt och mycket hörbart skall, som betydligt fler hundar har än hundar med två- eller flertonigt skall. De entoniga hundarna förpassas i dag bland hundar med medelmåttig hörbarhet = fyra poäng, så får det inte gå till. Även entonigt skall kan vara mycket kraftfullt och hörbart.

Jaktprovsdomarna vill återgå till lydnadspoängen som det var i tidigare regler.

     Lydnadspoängen försvann med motiveringen att ”den betraktas som resultatet av hundägarens ambition att nå ett gott samarbete med sin hund”. Vari ligger logiken att en formbar hund som är lätt att styra inte skall premieras med poäng? Här har inte regelskaparna tänkt på den etiska aspekten. Vi domare syftar på att vi skall kunna visa upp våra hundar för jaktmotståndarna som blir fler och fler, genom att bevisa att våra hundar är mottagliga för dressyr och lydnad. Hädanefter kommer jaktidioterna att döljas bakom en kryssruta. Älghundklubben som är mångdubbelt större än Svenska Stövarklubben har fattat vitsen med bra lydnad på sina jakthundar och står fast vid lydnadspoängen. Älghundklubben drabbas även de av jaktmotståndarna.

     I vår nya regelbok ”Svenska Stövarklubbens drevprovsregler 2017 till 2022” sidan 12 SKK:s allmänna regler 1.11 Jaktprov för avel står att läsa: Specialklubbarnas jaktprov är viktiga verktyg i aveln. De syftar till att utvärdera tidigare avelsarbete och till att identifiera lämpliga avelshundar. De är också till stor hjälp för att ta fram ändamålsenliga och lämpliga jakthundar. Ur jaktetisk synpunkt skall hundens förmåga till samarbete och lydnad särskilt beaktas samt att hunden är mentalt stabil.

     Trots SKK:s avelspolicy ändrar SvStk:s styrelse våra regler till att bli en kryssruta för lydnaden, där jaktidioterna och svårhanterliga hundar göms undan.

KEB (kan ej bedömas) anser vi vara helt obehövlig och kommer aldrig att användas.

Text: Rolf Pellving                               Foto: Peter Sundberg

 

Sveg 19 augusti 2018

Anders Dunder, Håkan Westling, Per-Åke Påhle, Christer Larsson, Emanouil Strantzalis 

Det var sex man som träffades söndagen den 19 augusti på Emanouil Strantzalis jaktmark utanför Sveg. Det var en fin morgon med ca 5–6 plusgrader, det kändes att hösten var i antågande.

     Två hundar släpptes i markerna, det var de finska stövarna Vidstiges Loke med Christer Larsson och Sörbogårdens Ville med Emanouil Strantzalis.

     Båda hundarna reste hare och dreven pågick i ca 30 minuter. Vid den här tiden på året är hundarna ringrostiga, så förhoppningarna var att hundarna skulle resa hare och att det skulle ge lite försmak på hur det kommer att låta i skogen kommande höst, och det önskemålet uppfylldes.

     Vid återsamlingen diskuterades de nya jaktprovsreglerna och tongångarna känns igen från övriga domare i vår klubb.

Text: Emanouil Strantzalis genom Rolf Pellving                Foto: Richard Engelmark