Vidareutbildning av jaktprovsdomare 2017

Provbedömning av de nya jaktprovsreglerna 2017.

Vår klubb hade dispens för hundsläpp den 12–13 augusti på fyra platser i vårt upptagningsområde. Strömsund, Offerdal, Bräcke och Sveg. Totalt kom 70 stycken deltagare och nästan alla var domare. Vilken uppslutning, här finns verkligen ett grundmurat intresse för stövarjakten och provverksamheten.

     De som var ut i skogen på lördagsmorgonen fick uppleva en väldigt varm morgon med 10–12 ljumma grader och tilltagande värme längre fram på dagen. Det blev väderomslag till söndagen med +6 grader, nordvästlig vind och blött i markerna. På samtliga ställen blev det hardrev och flera prisdrev noterades. Vi upplevde att hartillgången var riktigt bra och att tjäder- och orrkullar fanns i områdena. Det ser alltså bra ut för småviltjakten så här långt.

     När det gäller de nya provreglerna befarar vi det värsta, på grund av att anvisningarna inte är helt lätta att förstå och inte logiska i alla stycken. I vart fall blev det mycket fel tänkt och felskrivet hos oss och det skyller vi på anvisningarna i regelboken. När det gäller elitklassproven kommer detta i sin tur att leda till långa kollegier efter jaktdagens slut, där vi måste hjälpa varandra att få ordning på jaktprovsprotokollen innan de redovisas.

     Öppenklassproven som blir liggande någon vecka, kanske någon månad hos några klubbar innan de behandlas, de blir i stort sett omöjliga att hantera om de måste rättas, när domaren har glömt hur dagen gestaltade sig.

     I det här läget frågar vi oss varför dessa regler inte provbedömdes av lokalklubbarna från norr till söder innan de sattes i verket? I nuläget känns det som att våra regelkonstruktörer försökt uppfinna hjulet en gång till, men utan att lyckas. Vi ser att de tagit tilläggsregistreringar från det norska regelverket och då undrar vän av ordning, varför togs inte hela det norska konceptet? Det var åtminstone utprovat. Vi pratar ofta om att använda oss av sunt förnuft och det upplever vi att norrmännen ofta omsätter i praktisk handling. Här syftar vi på de norska jaktprovsreglerna.

     De jaktprovsdomare i vår klubb, som tagit del av de norska reglerna anser att dessa skulle ha varit utvärderade av oss svenska jaktprovs-domare. Om vi tar texten i den norska regelboken är den betydligt klarare och mer logisk att förstå, under förutsättning att den översätts till svenska. När det gäller utformningen av jaktprovsprotokollet skulle även det ha plagierats. Norrmännen har gett rikligt med plats i de rutor som fordrar mer text vilket inte är fallet i protokollet som de svenska regel-konstruktörerna åstadkommit. Dessutom har norrmännen fått till två dagars resultat på en A4-sida, vilket gör slutresultatet överskådligt vid elitklassproven. Ändå är det gott om plats att skriva. Vi upplevde det norska som ett genomtänkt jaktprovsprotokoll och överskådligt, gjorda av proffs. Det kan vi inte säga att våra regelkonstruktörer har lyckats med.

     Vart tog lydnadspoängen vägen? Den försvann med motiveringen ”den betraktas som resultatet av hundägarens ambition, att nå ett gott samarbete med sin hund”. Var ligger logiken att en formbar hund som är lätt att styra inte skall premieras med poäng? Älghundklubben som är mångdubbelt större än stövarklubben har fattat vitsen med bra lydnad på sina jakthundar och står fast vid lydnadspoängen. Hädanefter kommer jaktidioterna att döljas bakom en kryssruta. En bekant kallade dessa jaktidioter för skilsmässohundar, där husse/matte sitter kvar i mörka skogen och väntar på att hunden skall få nog och komma tillbaka för hemfärd till middagen. Middagen som för länge sedan är avdukad och gästerna har åkt hem.

Text: Rolf Pellving

Strömsund 12 augusti 2017

Strömsund

Jan-Erik Eriksson med fin. Högälgens Ruska, Ronny Zakariasson, Valdy Waher, Harry Göransson, Leif Aronsson, Bo Fredriksson, Jonas Johansson, Klas Törmark, Martin Magnusson, Gustav Johansson, Göran Blixt, Henrik Eriksson, Per Eriksson, Kent Danielsson, Göran Nyborg, Stefan Andersson, Christian Doberck, Johan Hansson, Zander Shevers, sittande Marita Lithander med ham. Kvarnhults Alva

Foto: Kjell Åkesson

Klockan 05.30 samlades vi i storhararnas rike, Strömsund, där undertecknad och Johan Hansson serverade två stycken harar för att de tillresta domarna och hundarna skulle få sin straffspark.

     Upptag på bägge jössarna kom efter ca tio minuters slagarbete. På grund av den varmaste morgonen hittills i sommar så varade dreven i ungefär tredjepris-nivå, men det räckte ändå till en säker bedömning av tillresta experter. Samtliga närvarande hade synkontakt med drevdjuren.

     Sedermera och stundom hade vi till kaffet en lång och givande diskussion. Tur att vi hade en pedagogisk och vältalig domare vid namn Göran Blixt, som benade ut våra frågeställningar på ett väldigt bra sätt, så att samtliga fick ett skapligt hum om höstens bedömningar. 

Text: Martin Magnusson

Bräcke 12 augusti 2017

Bräcke

Christian Jansson med Rävpers ham. Liljebackens Bezzy, Sören Olofsson med fin. Ulvfsveåsens Isor, Jonas Skoglund, Tommy Pettersson, Kjell-Åke Sundberg, Ivan Olsson, Åke Jönsson och Anders Olofsson med ham. Hartrajens Rask

Foto: Per ”rävper” Andersson

Det var tretton glada gubbar när Bräcke stövargille arrangerade domarutbildning i helgen.

     Bästa hunden drev 40 min och var en finsk stövare ifrån Ulvfsveåsens kennel, efter Kjell-Åke Sundbergs uppfödning, så han var ju övermåttan stolt efter den hundens bedrift.

     Vi hade en ordentlig genomgång av de nya reglerna och vår kommissarie (politruk) Kjell-Åke ställde många kluriga frågor om hur de nya reglerna skulle tolkas. Så nu ska nog domare och domarelever kunna bedöma hundar.

Text: Per ”rävper” Andersson

Offerdal 13 augusti 2017

Offerdal

 

Stående:  

Arne Mårtensson, Fredrik Nordin, Jan-Erik Wickenberg, Ulf Hagen, Peter Sundberg, Erik Wassdahl, Ivan Myhr, Lars-Olof Karlsson, Ernst Bjureflo, Bertil Blixt, Krister Olson, Rasmus Olsson, Jimmie Guttormsson, Bengt-Åke Persson och Bengt-Ove Månsson med ham. Åhlstigens Benjo

Sittande:

Janne J Selling, Nisse Hermansson, Curt Alstergren, Jan Kardin, Bertil Andersson med ham. Trittbergets Lippa, Jan Svartström, Thord Berglund med luz. Albin, Sven-Olof Nilsson, Lars Olofsson och Rickard Ulfsparre

Foto: Rolf Pellving

Sveg 13 augusti 2017

Sveg

Andreas Martinsson, Emanouil Strantzalis, Jonathan Wallström, Christer Larsson och Anders Dunder

Foto: Emanouil Strantzalis