Utbildning i de nya jaktprovsreglerna maj 2017

Under maj månad har det varit genomgång av de nya jaktprovsreglerna. Ansvariga i vår klubb har varit Curt Alstergren och Pär Nord som har åkt runt i vårt upptagningsområde och informerat på tre platser Sveg, Lit och Strömsund.

     Vi befarade att många av våra domare skulle avstå denna utbildning och därmed avsluta sin karriär som jaktprovsdomare, men så var inte fallet. Några få uteblev, kanske med ålderns rätt. Vi kommer att informera på klubbens hemsida vilka domare som har uppgraderat sig.

     I vår klubb har vi sökt dispens för hundsläpp den 12–13 augusti då vi kan börja praktisera det nya regelverket.

     Undertecknad som är skeptisk till förändringar för förändringens skull tänker öva sig på de nya jaktprovsreglerna när jag släpper den egna hunden. Till dess får jag väl hålla mig neutral i mitt tyckande om det blev bra eller inte.

Text: Rolf Pellving

 

Jaktprovsdomarna på skolbänken i Lit                                                                    Foto: Rolf Pellving

 

Curt Alstergren och Pär Nord informerar om de nya jaktprovsreglerna i Strömsund                                                                                                                                                          Foto: Kjell Åkesson