Unghundsmästerskap för stövare inom distrikt 2

Unghundsmästerskap för Stövare inom distrikt 2. V 44-47 2014
Villkor för deltagande: Stövare som ej får ha fyllt 4 år den dagen som provet genomförs. Hundägaren skall vara medlem i Någon av lokalklubbarna inom distrikt 2(Jämtland, Västernorrland eller Gävleborg)
Syfte: Att få mer vetskap om våra hundar, att få fram nya avelsdjur, att få fler stövare att starta på prov och att få fler medlemmar till Stövarklubben.
Provdagar: Valfri dag under veckor 44-47. Datum f.o.m 27 oktober t.o.m 23 november hösten 2014.
Provets genomförande: Provet genomförs som ett vanligt öppenklassprov. Det går även att genomföra unghundsmästerskapet på ett rörligt elitprov(Då räknas endast dag 1 som tävlingsdag på unghundsmästerskapet).
Rangordning: Pris ökl, egenskapspoäng, ålder(yngst går före), längsta drevrepris, tapptminuter etc.
Anmälan: Precis som till ett vanligt öppenklassprov/rörligt elitprov till din lokalklubb, Uppge tillsammans med anmälan att ni deltar i unghundsmästerskapet.
Respektive län sammanställer sina resultat efter att kollegiet är färdigt och skickar resultaten samt kopia på jaktprovsprotokollet till Håkan Holmgren i Hedesunda som sammanställer distriktets tävlande och rangordnar tre bästa i unghundarna i distrikt2.
Lycka till med era hundar!! Henrik Kårén Västernorrlands Läns Stövarklubb