Ungdomsjakt med niorna på Vattudalsskolan i Strömsund den 6 oktober 2012

Dagen gick i regnets tecken, så det blev mest korvgrillning och jaktprat under tak i gapakojan.
Ett nytt försök skall göras inom en snar framtid.
Text och foto Rolf Johansson

Med på bilden är från vänster Emma Johansson, Rolf Johansson, Jan-Erik Eriksson, Allis Helgesson, Lars Törnqvist, Keitlin Johansson, Lina Frank, Ted Sundkvist, Jimmy Blomberg, Timmy Eriksson, Åke Andersson, samt Benyamin Löfström med Emma Rhodin på ryggen.