Strömsundsprovet 18-19 oktober 2012, text och foto Rolf Pellving

Strömsundsprovet 2012

1 Fin. Svartlyckans Bingo-10 ägare Björn Östlin

2 Gunnar Pamuk, Björn Östlin och Kristina Wahlberg

3 Ham. Dillflons Fanny-09 och Göran Nyborg

4 Ham. Svarthögens Dortan-09 (ägare Valdi Waher)

5 Hans Jonasson, Martin Magnusson, Stefan Andersson, Johan Hansson, Göran Blixt och Roland Halvarsson

6 Kristina Wahlberg, Göran Blixt, Curt Alstergren och Björn Östlin

7 Rolf Johansson, Seved Persson, Kristina Wahlberg, fin. Högälgens Roy-10

8 Sch. Törmarkens Piska II-10 och Klas Törmark

9 Stefan Andersson, Roland Halvarsson och Martin Magnusson