Resultat dag 1 Strömsundsprovet

Fin. Svartlyckans Bingo-10, ägare Björn Östlin        120 – 59

Ham. Svarthögens Dortan-09, ägare Valdi Waher   120 – 55

Sch. Törmarkens Piska II-10, ägare Klas Törmark       0 – 24

Ham. Dillflons Fanny-09, ägare Göran Nyborg            0 – 22

Fin. Högälgens Roy-10, ägare Rolf Johansson             0 – 11

Ham. Abbe, ägare Rune Jönsson                                    0 – 9