OBS! Ändring av datum för KM i Strömsund 2021

Strömsundsbron kommer i höst att vara stängd på helgerna, vilket försvårar för oss att ta oss ut på provrutorna och p.g.a. detta skall vi prova att köra hela KM på två dagar nämligen 1-2 oktober.

Har ni några funderingar så kan ni ringa till undertecknad på tel 070-540 36 54.
                                                           Jan-Erik Eriksson