Ny anmäl blankett

Hej medlemmar som ni vet så är det ett nytt bankgironr för klubben och då har

vi ändrat det på anmälningsblanketten för utställning och jaktprov den finns under

blanketter.

 

ANMBLA_utgåva_2013-08-18