Motioner till fullmäktige – inför årsmötet

På denna länk återfinns motionerna till fullmäktige. Dessa kommer behandlas på årsmötet 28 april.

http://www.stovare.se/protokoll_2.asp