KM och DM-uttagning i Strömsund den 27-30/9 2019

Efter några strykningar i startfältet kom 26 stövare till start. Startfältet delas in i två omgångar där första omgången tävlar fredag-lördag den 27–28 sept. Omgång två tävlar söndag-måndag den 29–30 sept. De som lyckas bäst i sin omgång får med automatik sin biljett till DM. Därefter tittar man på vem som lyckas bäst av de som blir tvåa i respektive omgång. Vi skall skicka tre deltagare till DM som avgörs i Sollefteå.

Omgång 1, dag 1

Från morgonen dimma samt -2 grader kallt och frost på marken. Det blev sol från morgonen som löste upp dimman och så småningom även frosten. Många startande menade att det verkade finnas gott om hare i markerna. De som utmärkte sig i dag var de finska stövarna Ruskametsän Tuuli-14, Vidstiges Loke-13 samt Belger du Nord Helge-16 vilka alla klarade förstaprisdrev på sina harar. Den här dagen startade 13 hundar där sju hundar drev till prisdrev och sex hundar fick 0 pris. Här påminns jag om att frostföre är det före hundarna får minst träning på.

Dag 2

Vi fick 3–4 plusgrader och blött i markerna. Tre finska stövare startade med förstapris i bagaget från dag ett. Har de kondition och styrka för två dagars jakt så här tidigt på säsongen? Den här morgonen var det ett helt annat före. Nu visade det sig att fyra hundar blev strukna av en eller annan anledning. Fortsatt var det två finska stövare som höll ställningarna från dag ett. Ruskametsän Tuuli vann omgång ett med två bra drev och höga egenskaper 120+57 samt 110+56. Tvåa blev Belger du Nord Helge med 120+54 samt 102+58, Ruskametsän Tuuli gick vidare till DM. Hur det gick för Helge vet vi inte förrän omgång två är avklarad. Helge skall mäta sig med tvåan ur nästa omgång.

Omgång 2, dag 1

Temperaturen ca 3–4 plusgrader, regn hela natten och till mitt på dagen. Den här morgonen var det luzernerstövaren Borgabergets Iza-14 som fattade tag i taktpinnen från tidig morgon och drev sin hare tapptfritt i 120 minuter. Även schillerhanen TD-Tio-13, finnstövartiken Ismans Kikka-12 samt hamiltontiken Rödstamons Sizzi-12 drev full tid denna dag. Det blev fyra förstaprisdrev, två andrapris, fem tredjepris samt två noll pris.

Dag 2

Förutsättningarna var ca -2 grader, frost och vindstilla med lätta slöjmoln från morgontimmarna. Schillerhanen TD-Tio, luzernertiken Borgarbergets Iza samt hamiltontiken Rödstamons Sizzi återupptog sina stronga insatser från dag ett och levererade förstaprisdrev alla tre. Nu var det egenskapspoängen som skulle skilja hundarna åt och där vann luzernertiken Borgarbergets Iza som fick 114 poäng mot hamiltontiken Rödstamons Sizzis 113 poäng och schillerhanen TD-Tio med 103 poäng samt bästa hunden från första omgången Ruskametsän Tuuli även hon med 113 poäng.

        Till DM i Sollefteå sänder klubben ett för dagen starkt lag. Västernorrland och Gävleborg som är våra motståndare om två platser till SM kan omöjligt matcha oss, spår lagledaren som är undertecknad. Utöver det så har vi en lagtävling länen emellan som blir intressant.

     Till DM för distrikt 2 i Sollefteå skickar klubben luz. Borgarbergets Iza, ägarna Susanne och Roger Andersson, Umeå; ham. Rödstamons Sizzi, ägarna Bengt och Åsa Elmqvist, Ytterhogdal samt fin. Ruskametsän Tuuli, ägare Bengt Selberg, Gällö.

Tillägg:

I efterhand har det kommit fram att luz. Borgarbergets Iza inte skulle ha varit med på KM och DM-uttagningen eftersom ägaren Roger Andersson, Umeå inte varit fullbetalande medlem i Jämtland-Härjedalens Stövarklubb.

Därför blev ham. Rödstamons Sizzi årets klubbmästare med ägaren Bengt Elmqvist i Ytterhogdal.

Text och foto: Rolf Pellving

Den obligatoriska pizzan kvällen innan KM
Bengt-Ove Månsson och Peter Sundberg i förgrunden
Christer Larsson och Olle B Häggkvist
Johan Hansson med pappa Alf Hansson, Göran Nyborg och Stefan Johansson
Martin Magnusson och Jörgen Jönsson
Göran Nyborg
I bakgrunden Martin Magnusson, Bengt Selberg, Sören Olofsson I framkant Johan och Alf Hansson
Stefan Andersson, Sarah Häggkvist bakom, Peter Sundberg, Fredrik Nordin och Mats Eriksson
Anders Olofsson, Stefan Johansson, Göran Nyborg, NN, NN, Martin Magnusson, Rasmus Olsson, Kjell-Åke Sundberg, Stefan Andersson och Peter Sundberg
Stefan Andersson
Kjell-Åke Sundberg
Ham. Hartrajens Rask-14 och Anders Olofsson
Fin. Vidstiges Loke-13, ägare Christer Larsson
Fin. Ruskametsän Tuuli-14, ägare Bengt Selberg
Christer Larsson med fin. Vidstiges Loke-13, Anders Olofsson och Stefan Johansson med
ham. Östansjöns Lady-13
Ham. Åhlstigens Benjo-14, ägare Bengt-Ove Månsson
Fin. Häsenskogens Brasse-13, ägare Bengt-Åke Persson
Fin. Grannäsets Sizzi av Lasso-16, ägare Martin Magnusson
Ham. Ulfkällas Sira-13, ägare Sarah Häggkvist
Fin. Belger Du Nord Helge-16, ägare Peter Sundberg
Fin. Ulvfsveåsens Isor-11, ägare Sören Olofsson
Fin. Freja-13, ägare Johan Hansson
Ham. Östansjöns Lady-13 och Stefan Johansson
Stefan Johansson och Jörgen Jönsson
Ham. Trittbergets Lippa-13 och handler Bertil Andersson, ägare Fredrik Nordin
Dragning av lottringen, Jan Swartström ser ut att ha vunnit en del
Rolf Johansson och Reidar Sandberg
Valdy Waher, Klas Törmark och Göran Blixt
Martin Magnusson, NN, Bengt Selberg och Kjell-Åke Sundberg
Ham. Krokbuans Ergo-16 och Per Eriksson
Ham. Majadrevets Vittra-15, ägare Jan Swartström
Sch. Silverstövarens Cindy-12, ägare Karl Schiller
Fin. Grannäsets Kobra-11, ägare Martin Magnusson
Fin. Ismans Kikka-12, ägare Jörgen Gärdin
Jörgen Gärdin och Elnar Klots
Fin. Sörbogårdens Ville-14, ägare Emanouil Strantzalis
Luz. Borgarbergets Iza-14, ägare Roger Andersson
Ham. Stej-13, ägare Valdy Waher
2019 års klubbmästarinna – Ham. Rödstamons Sizzi-12, ägare Bengt och Åsa Elmqvist