KM och DM-uttagning i Strömsund 2020

Jämtland-Härjedalens Stövarklubb har i fyra dagar arrangerat klubbmästerskap samt DM-uttagning för stövare i skogarna kring Strömsund med förläggning på Strömsunds camping. Det var 22 hundar anmälda, uppdelade i två tvådagarsprov med 11 hundar vardera.

     De tre första dagarna var det gråmulet väder med en morgontemperatur på +7 grader och vindstilla. Under fjärde dagen fick vi regn hela dagen.

     Efter första omgångens första dag leder hamiltonhanen Hartrajens Rask, ägare Anders Olofsson, med ett förstaprisdrev, tätt följd av andrapristagarna fin. Sörbogårdens Ville och  ham. Ulfkällas Sira.

     Andra dagens bästa resultat gör fin. Svevalns Vittra, ägare Kjell-Åke Sundberg, men saknar upptag första dagen. Hartrajens Rask driver sin hare till ett tredjepris och vinner därmed första omgången. (Hartrajens Rask går vidare till DM). I skrivande stund meddelas att Hartrajens Rask är halt, därför ersätts han med ham. Trollmaxens Carma ur samma tävlingsomgång, Carma går alltså vidare till DM. Carma erhöll tredjepris båda sina dagar.

     Andra omgångens första dag upplever vi domare att det genomgående känns torrt i markerna och att det fortsatt är drivor med nyfallna löv. Det bör vara svårdrivet. Två hundar skiljer ut sig denna dag. Det är luzernerstövaren Borgarbergets Iza (fjolårets klubbmästarinna) som driver full tid samt finska stövaren Belger Du Nord Helge, som klarar ett bra andraprisdrev.

     Dag två när det regnar hela dagen blir det omvänd placering. Dessa två hundar får exakt lika många drevminuter och skiljs åt med egenskapspoängen till Helges favör. Både finska stövaren Belger Du Nord Helge och luzernerstövaren Borgarbergets Iza går vidare till DM i Hennan den 19-20 oktober. Två duktiga drivare med en härlig mentalitet och lydnad utöver det vanliga. Undertecknad har upplevt dessa hundar både i skogen och på förläggningen.

     När vi jaktprovsdomare träffas på fasta prov finns det tid under och efter kollegiet att diskutera nuvarande jaktprovsregler, vilka vi anser vara ett hastverk som ej blev utvärderat innan det togs i bruk. Man borde ha använt det nya regelverket jämsides med de gamla beprövade reglerna i alla klubbarna från norr till söder. En domare som bedömer hunden efter de gamla reglerna och en annan domare som bedömer hunden efter de nya reglerna. Så gick det till vid förra regeländringen, där undertecknad fanns med som domare. Alltså ett tvådomarsystem, sedan kan man jämföra det nya mot det gamla och rätta till de värsta skavankerna.

     Jag tar bara ett exempel: De flesta hundarna är entoniga och kan ha ett mycket hörbart och till och med klangfullt skall. I de nya reglerna skall de entoniga värderas till fyra poäng eller lägre. Så här får det inte gå till. Vi som sysslar med avel vill veta om hunden har bra skall eller inte. Flertonigt och tvåtonigt skall vill vi premiera men inte på bekostnad av de entoniga hundarna med mycket bra hörbarhet på sitt skall. Det här var bara ett exempel av alla fadäser vi vill ändra på.

     Och nu till en annan sak. Vi vill höja kravet på jaktchampionatet till att det skall innehålla minst en barmarksetta samt att ta bort elitklassens tvådagarsprov. Ändra till tre eller fyra endagars prov som i Finland. Då räcker domarna till, som det är i dag har det blivit svårt att rekrytera domare till elitproven. Lottningsförfarande bland de anmälda hundarna vill vi undvika. Tänk om just din hund blir bortlottad och inte får starta!

     Kravet på vad jaktchampionatet skall innehålla ägs av Svenska Stövarklubben och kan enkelt ändras med ett fullmäktigebeslut. Ett exempel är att år 2008 efter en motion beslutade stövarfullmäktige att i vargområdena införa rörliga elitklassprov. År 2012 efter en motion från Östergötlands Stövarklubb, tog stövarfullmäktige beslut om att införa rörligt elitklassprov i hela landet.

Text och foto: Rolf Pellving

1 Ekl Omg. 2  Fin. Belger Du Nord Helge-16 105+57 120+60 Peter Sundberg, Brunflo
1 Ekl Omg. 2  Luz. Borgarbergets Iza-14 129+58 105+54 Roger & Susanne Andersson, Umeå
2 Ekl Omg. 1  Ham. Hartrajens Rask-14 120+59   72+51 Anders Olofsson, Gällö
3 Ekl Omg. 2  Fin. Lohallens Pila-16 104+55   63+46 Kjell Edström, Backe
3 Ekl Omg. 1  Ham. Trollmaxens Carma-13   57+49   69+52 Mats Eriksson, Aspås
3 Ekl Omg. 2  Ham. Rödstamons Aya-12   86+52   42+48 Tommy Pettersson, Gällö
3 Ekl Omg. 1  Luz. Zally-17   55+49   50+50 Roine Olsson, Östersund

Klubbmästaren 2020

Klubbmästaren 2020 + till DM
Fin. Belger Du Nord Helge-16 och Peter Sundberg
Till DM
Luz. Borgarbergets Iza-14, ägare Roger & Susanne Andersson
Till DM som reserv för Hartrajens Rask
Ham. Trollmaxens Carma-13 och Mats Eriksson
Kommissarie Stefan Andersson
Bertil Andersson och kommissarie Jan-Erik Eriksson

Första omgångens hundar 2-3 oktober

Ham. Hartrajens Rask-14 och Anders Olofsson
Fin. Häsenskogens Brasse-13, ägare Bengt-Åke Persson
Stig-Göran Jacobsson och Bengt-Åke Persson
Fredrik Nordin hjälper Rolf Pellving med lösenordet för att kunna föra in resultatet för Häsenskogens Brasse
Ham. Ulfkällas Sira-13, ägare Sarah Häggkvist
Fredrik Nordin har fört in resultatet för Ulfkällas Sira
Fin. Sörbogårdens Ville-14, ägare Emanouil Strantzalis
Rasmus Olsson skall till med Sörbogårdens Villes resultat
Ham. Trittbergets Lippa med Bertil Andersson, ägare Fredrik Nordin
Kjell Edström renskriver skogskortet till Trittbergets Lippa
Fin. Svevalns Vittra-17 och Kjell-Åke Sundberg
Vägvisare Mattias Johansson gör upp eld i väntan på Svevalns Vittras upptag
Kjell-Åke Sundberg
Äntligen har Svevalns Vittra rest haren som vi fick se 11 ggr
Luz. Zally-17 med Roine och Birgitta Olsson
Ham. Åhlstigens Benjo-14, ägare Bengt-Ove Månsson
Ham. Rosådalens Svea-18 med Gustav Johansson
Lars Holst har just fört in Rosådalens Sveas resultat
Kjell-Åke Sundberg och Göran Blixt sammanfattar dagen
Jan Kardin
Kollegium efter första omgången
Olle B Häggkvist, Rasmus Olsson, Stefan Andersson, Martin Magnusson, Göran Blixt, Henrik Eriksson, Jan-Erik Eriksson, Roger Eriksson

Andra omgångens hundar 4-5 oktober

Ham. Rödstamons Aya-12 och Tommy Pettersson
Foto Mats Eriksson
Mats Eriksson redovisar resultaten för Rödstamons Aya
Ham. Östansjöns Lady-13 och Stefan Johansson
Stefan Johansson börjar få fyr på elden
Elden har tagit sig
Stefan Johansson med kaffepannan på plats
Ham. Östansjöns Lady-13 har slag vid parkeringen
Ham. Majadrevets Mira-17 och Leif Aronsson
Jan Kardin fyller i Majadrevets Miras resultat
Ham. Rödstamons Sizzi-12 och Åsa Elmqvist
Sch. Törmarkens Vilma-17, ägare Klas Törmark
Lennart Andersson har redan fört in Vilmas resultat
Ham. Sotbrännans Dolly-14 och Harry Göransson
Harry Göransson
Bertil Andersson knappar in Dollys resultat
Luz. Albin-13, ägare Lars-Olof Karlsson
Fin. Lohallens Pila-16 och Kjell Edström