Kallelse Årsmöte

J/H Stövarklubb kallar till årsmöte!

Årsmöte torsdagen den 25 feb klockan 19.00 på Spiltas Restaurant på travet i Östersund.
Klubben bjuder på kaffe och smörgås till alla som anmäler sig till:
Per Roos på telefonnr: 070-629 49 64
eller mail: roos.per@trangsviken.nu
senast söndagen den 21 feb.
Årsfesten kommer att äga rum den 7 maj i Föllinge,
mer info kommer i medlemsbladet och på vår hemsida.
Välkomna!
Mvh Styrelsen