Kallelse Årsmöte

Kallelse till Årsmöte.
Årsmöte för lokalföreningen Ny Rovdjurspolitik Härjedalen/Jämtland kommer att hållas i Linsells bygdegård den 21 februari 2016
klockan 15.00.
Inbjuden föreläsare är Kaj Granlund som har skrivit boken
”Vargens Europa”.
Kaffe kommer att finnas.

Styrelsen önskar alla välkomna.

 

KALLELSE ÅRSMÖTE, KLICKA HÄR!