Jaktprovsdomarutbildning i Strömsund april 2014

Söndagen den 13 april var vi åtta personer, två veteraner, två nyblivna jaktprovsdomare samt fyra aspiranter, som träffades i Strömsund på Johan Hanssons arbetsplats. Idén till träffen var Martin Magnusson som länge ansett att det finns domaraspiranter i denna region. Det var bara att komma till skott.

     Vi avsatte denna dag till teoretisk genomgång där Martin och undertecknad gick igenom studiehandledningen och gav exempel på hur vi praktiskt löser olika situationer ute i skogen när vi agerar som jaktprovsdomare. Nu återstår de teoretiska frågeställningarna att besvaras av aspiranterna och de praktiska övningarna blir vid det ordinarie elitprovet, Norrskogsprovet, i Strömsund till hösten. Utöver det så planeras det för en vidareutbildningsmorgon speciellt för dessa aspiranter.

 

Stående: Gustav Johansson, Anders Holmberg, Martin Magnusson, Sittande Kristina Wahlberg, Johan Hansson, Marita Lithander, Markus Eriksson

Stående: Gustav Johansson, Anders Holmberg och Martin Magnusson,             Sittande: Kristina Wahlberg, Johan Hansson, Marita Lithander och                  Markus Eriksson

Text och foto: Rolf Pellving