Inbjudan till regel och datautbildning på Stövardata söndagen den 14 april 2024 på Wärdshuset i Krokom.

Klubben inbjuder till regel och rapporteringsutbildning, vi kommer att gå
igenom de nya reglerna som började gälla från och med hösten 2023 samt hur redovisningen av proven skall göras i det nya redovisningssystemet.

Utbildningen riktar sig till domare, aspiranter och övriga intresserade som
missade utbildningen under sommaren 2023.

11:00      Presentation och upprop mm.
11:15      Genomgång av nya drevprovsregler.
12:30      Lunch.
13:00      Genomgång av rapporteringssystemet.
14:30      Kaffe.
14:45      Fortsättning rapporteringssystemet.
Ca 16:00    Avslutning.

OBS!
Ni som har möjlighet tag med egen regelbok samt dator eller padda.
Anmälan, senast 2 dagar innan för att kunna beställa mat.
Anmälan görs till Mats Eriksson:
mats.s.eriksson53@gmail.com eller 070-313 26 04.
Fika, mat och resa betalas av Stövarklubben, men eftersträva samåkning.
Välkommen!