Inbjudan Kolåsen Internationellt Ekl prov

Inbjudan till Kolåsen

Internationellt Ekl prov

29-30/10 Hamilton- och Schillerstövare

31/10-1/11 Finsk stövare och övriga raser

Sista anmälningsdag 20/10

Max 15 hundar/dag. Vid överanmälan kommer lottning att ske.

Anmälningsavgift: 1000kr oavsett klubbtillhörighet. Sätts in på bankgiro: 195-7182

Anmälan skickas till:

Mats Eriksson

Brattåkern 10

835 94 Aspås

mats.s.eriksson@telia.com

Glöm inte ange om boende önskas på Kolåsens fjällhotell

Välkommen önskar J/H Stövarklubb