Glöm inte och Anmäla din hund till majutställning

Östersund (plats meddelas senare)

Söndag 24 maj 2015

Domare: Sarah Häggkvist

Anmälan till Ingrid Fredriksson, Bensjö 244 B, 840 60 Bräcke

0693-10906, 070-565 59 58

Anmälan och avgift senast den 27 april

Anmälningsavgift: 300 kr för alla klasser, 250 kr för valp- och veteranklass

OBS! Anmälningsavgiften insättes på Pg 93 85 96-4 Specialhundklubbarna och inte till JHStk.

OBS! Ange anmälarens namn, hundens namn, reg.nr och ras på inbetalningskortet

Anmälan kan också göras via Internet: www.jhkk.se klicka Tävlingsanmälan sedan

Anmälan Specialklubb