jul 23

G:a kommunalhuset, Lit torsdag 9 aug. kl. 18.00

Gratis föreläsning av veterinär Anna Pamuk

Om hunden före och efter jakt

Du betalar endast för kaffe och kaka.

Efter föreläsningen erbjuder Anna en besiktning av era hundar

för en kostnad av 500 kr/hund.

Anmälan senast den 7 augusti till:

Martin Magnusson 070-674 25 66 eller Rolf Pellving 070-541 05 25,

säg också till om ni har hunden med och vill ha den besiktigad.