Frostvikenprovet – fullt

Nu är det max antal hundar anmälda till Frostvikenprovet. Anmäler man nu så hamnar man på reservlistan.