Förtydligande ang. RR-prov

Pga. missförstånd så vill vi förtydliga att RR-prov är KOSTANDSFRITT och vi uppmanar alla som har möjlighet och är det minsta sugan att starta det. Bara bra att så många stövare som möjligt har det i bagaget. Så kom igen och starta, även så jaktprov. Hoppas alla har en fantastisk jakt med våra bästa vänner stövaren!