Fäviken 2013 HJÄLP TILL

Fäviken 20 år – då ska vi i Jämtland/Härjedalens medverka som tidigare eller hur? Men det fordrar medhjälpare! Anmäl ditt intresse till någon i arbetsgruppen

Fredrik Nordin, tel 0730505771

Per Roos., Leif Aronsson eller Rolf Pellving. Liten eller stor insats är lika välkommen även lotterivinster. // Styrelsen