Extra tilldelning på hare i Bräcke!

Bräcke stövargille har tilldelats extra jakt på hare under April månad, se bifogad information!

Extra_tilldelning_hare