Elitprov och luzernermästerskap i Kolåsen 2012

Jämtland-Härjedalens Stövarklubb arrangerade elitklassprov för stövare den 5-10 november, samt rasmästerskap för luzernerstövare den 10-11 november. Högkvarteret var förlagt till trivsamma Kolåsens Fjällhotell och stugby.

Det var tvådagarsprov indelat i tre provomgångar. Vid årets upplaga av elitprovet avlöste svårigheterna varandra. Första omgångens hundar fick ett för hundtassarna skarpt före med hårdfrusen skarsnö på öppna platser och barmark under träden. Temperaturen visade ett par minusgrader. Det var dåliga vittringsförhållanden och ett mycket svårbemästrat före för hundarna. Det var ungefär samma yttre förhållanden båda dagarna. Bästa hund ur första omgången blev schillerstövaren Törmarkens Piska II som klarade ett andrapris i elitklass, ägare Klas Törmark, Hammerdal.

Andra provomgångens hundar fick under sin första provdag mycket hård vind med snö och snödrev där det blev näst intill omöjligt att höra och följa hundarna. Man pratade om snöstorm där mer än en decimeter lössnö förflyttade sig hela tiden. Dag två var det svag nordvästlig vind med några minusgrader från morgonen och ungefär 20-30 centimeter nysnö. Ett rejält vinterföre där alla hundarna drev till förstapris. Bästa hund ur andra provomgången blev schillerstövaren Steira, som klarade ett andrapris i elitklass, ägare Sten Nordh, Bollnäs.

Tredje omgångens hundar fick ett rejält vinterföre. Från morgonen var det 10 minusgrader som blev till 5 minusgrader fram på dagen. Det var nästan vindstilla med ett 20-30 centimeters snötäcke. Under natten till dag två, lördag den 10 november, som även var luzernerkampens första dag, kom det en centimeter nysnö. Från morgonen var det +-0 grader som blev till 2 plusgrader på de lägre placerade provområdena och då började snön rinna ur träden. Bästa hunden ur omgång tre var den norskägda hamiltonhanen Jalle som tog sin elitetta, ägare Ivar Ellingsen, Selbu.  Hamiltonhanen Nilsdrevets Greven-09 gjorde också en bra prestation som ledde till ett andrapris i elitklass, ägare Sven-Olof Nilsson, Oviken.

Rasmästerskap för luzernerstövare genomfördes under lördag och söndag den 10 och 11 november. De yttre förutsättningarna för luzernmästerskapets första dag, se stycket ovan.

Dag två bjöd på regn, 2 plusgrader och tung blötsnö. Läser man resultatlistan så ser det ut som att luzernerstövarna klarade även detta före. Ett otroligt bra resultat över lag på den här raskampen. Av sex startande hundar blev det hela fem förstapristagare i elitklass samt en elitklasstrea. Segrade gjorde Dalastigens Minniem, ägare Micael Eriksson, Nykvarn.

Under den gemensamma middagen efter första dagens luzernerprov bjöd Jämtland-Härjedalens Stövarklubbs domare på sång och deklamation. Ivan Myhr deklamerade Fröding, ett antal icke utgivna alster enligt Ivan själv. Stämningen var och blev på topp. Luzernerfolket fick även höra Jan-Erik Hellmans stämma i Jämtlandssången på jamska då även vi andra domare försökte ta ton, men oviksmålet är inte alltid lätt för oss jämtar heller. Efter det kom Hellmans luzernervisa i jenkatakt, som en överraskning till luzernerägarna.

För att se fullständiga resultatlistan, skrolla längre ned på sidan.

Text och foto Rolf Pellving där inget annat anges

Provets bästa hund blev den 2,5-årige hamiltonstövaren SE42057/2010 Jalle med ägaren Ivar Ellingsen, Selbu (foto Ellingsen)


Sch. Törmarkens Piska II-10 med Klas Törmark, klarade ett andrapris i elitklass under svåra förhållanden


Ham. Nilsdrevets Greven-09 (ägare Sven-Olof Nilsson) fick ett andrapris i elitklass

 

Fin. Roosgårdens Nero-09 och Roger Sahlin (foto Göran Blixt)

 

Ham. Figo-08 och Tobbe Andersson (foto Göran Blixt)

 

Ham. Jämtsnoans Kelly-10 och Kjell Norberg (foto Göran Blixt)

 

Sch. Steira-08 och Sten Nordh (foto Göran Blixt)

 

Hit men inte längre, det slirar i uppförsbacken för hundägaren Egon Kvarnlöf. Vi fick lämna bilen och gå till fots.

 

Fin. Foxdalens Olivia-08 och Egon Kvarnlöf. Kan jag släppa nu?

 

Egon Kvarnlöf visar på nattspår efter hare. Men var är tiken?

 

Egon Kvarnlöf på provruta B1 i Kolåsen, vy över Äcklingen och Sösjöfjällen

 

Det är dags för lunch, Egon Kvarnlöf dukar upp medhavd varm mat

 

Fin. Svenskbygårdens Kello-08 (ägare Nils Ivar Lund)

 

Rasmästerskapsdeltagare luz. Errolf-04 och Björn Nilsson

 

Sture Johansson, Grönahög ägare till Sturedalens Rozita och Mattias Jonsson, ordförande i Luzernerringen (foto Göran Blixt)

 

Fullmäktige Jörgen Widegren och Mats Eriksson går igenom domare Jan-Erik Wickenbergs skogsprotokoll

 

Domare Ivan Myhr sammanställer sitt skogsprotokoll

 

De flesta av dagens domare vid kollegiet: Jan-Erik Wickenberg skrivande, Oliver Niord, Jan-Erik Hellman, Curt Alstergren, Ivan Myhr, Göran Blixt, Pär Nord, Lars O Törnkvist och Nisse Hermansson

 

Mats Eriksson betalar ut milersättning till Fredrik Nordin

 

Den alltid glada värdinnan Anna Romare Blyckert berättar om dagens middag

 

Matglada gäster tar för sig av läckerheterna

 

Sven-Olof Nilsson, Nils Ivar Lund, Göran Blix och Ivar Ellingsen

 

Lars O Törnkvist, Sigrid Gerdin, Jan-Erik Hellman, Mats Eriksson, Ivan Myhr, Jörgen Widegren och Sven-Eric Gerdin

 

Luzernermästerskapets deltagare låter sig väl smaka

 

Vid fönstret luzernertävlande Björn Nilsson och NN samt Egon Kvarnlöf

 

Ivan Myhr deklamerar Fröding till allas förtjusning