Elitklassprov i Kolåsen samt Schillermästerskap 2014

Det var 15 hundar anmälda till jaktprovet i Kolåsen. Tre av dessa var med i Schillerföreningens rasmästerskap som var ett endagarsprov. De övriga startade på ett tvådagars elitprov. Kommissarie för provet var Mats Eriksson som till sin hjälp hade Curt Alstergren.

     Veckan före provet var det ordentligt med snö i markerna. Den snön hade tinat bort och vi fick barmarksföre med små snöfläckar i terrängen. Första dagen var det någon plusgrad och blött, därefter sjönk temperaturen till minus 6 grader med vind och det blev svårare och svårare att åstadkomma bra prisdrev, det vittnar prislistan om. Flera hundar hade svårigheter att resa drevdjuret ur legan.

     Finska stövaren Renholmens Rokki-07 med ägaren Håkan Jacobsson, Brunflo blev bästa stövare i elitklass. Rokki var ensam om att driva full tid båda dagarna.

     Rasmästerskapet för schillerstövare vanns av Törmarkens Piska II-10, ägare Klas Törmark, Hammerdal. Piska drev till ett förstapris i öppen klass.

     Sammantaget konstaterar vi att årets prov hade besvärliga vittringsförhållanden. Det brukar vara flera hundar som tar priser i Kolåsen.

     Vi hade storslagen utsikt från de flesta provrutorna, stämningen bland de startande och domarkåren var hög och maten vi bjöds på var som vanligt superb. Bättre kan det inte bli.

Klicka till höger för resultatlistan → Slutresultat Kolåsen

Text: Rolf Pellving                 Foto: Rolf Pellving och Göran Blixt

 Mats Eriksson, Ivan Myhr, Leif Aronsson, Ulf Hagen och Rasmus Olsson
Mats Eriksson, Ivan Myhr, Leif Aronsson, Ulf Hagen och Rasmus Olsson
 Rasmus Olsson, Håkan Jacobsson, Göran Blixt, Curt Alstergren, Leif Aronsson, Ulf Hagen, Ivan Myhr
Medurs: Rasmus Olsson, Håkan Jacobsson, Göran Blixt, Curt Alstergren,                       Leif Aronsson, Ulf Hagen och Ivan Myhr
 Mats Eriksson, Rune Jönsson, Ulf Sivberg, Bileam Nilsson, Martin Svensson, Sven-Gunnar Jansson, Sune Simonsson, Sören RehnmanMedurs: Mats Eriksson, Rune Jönsson, Ulf Sivberg, Bileam Nilsson, Martin Svensson,               Sven-Gunnar Jansson, Sune Simonsson och Sören Rehnman
Mats Eriksson, Fredrik Nordin, Sven-Gunnar Jansson, Hans Gustavsson, sitt Ulf Hagen
Mats Eriksson, Fredrik Nordin, Sven-Gunnar Jansson, Hans Gustavsson,                       sittande i nederkanten Ulf Hagen
 Fin. Bossmålas Litzi-12 och Martin Svensson (Foto Göran Blixt)
Fin. Bossmålas Litzi-12 och Martin Svensson (Foto Göran Blixt)
 Ham. Batman-12 med Sven-Gunnar Jansson och Hans Gustavsson
Ham. Batman-12 med Sven-Gunnar Jansson och Hans Gustavsson
 Sven-Gunnar Jansson och Hans Gustavsson i väntan på upptag
Sven-Gunnar Jansson och Hans Gustavsson i väntan på upptag
  Ham. Batman-12, ägare Sven-Gunnar Jansson och Hans Gustavsson
Ham. Batman-12, ägare Sven-Gunnar Jansson och Hans Gustavsson
 Fin. Renholmens Rokki-07 och Håkan Jakobsson (Foto Göran Blixt)
Fin. Renholmens Rokki-07 och Håkan Jacobsson (Foto Göran Blixt)
Fin. Renholmens Rokki-07 och Håkan Jacobsson
Fin. Renholmens Rokki-07 och Håkan Jacobsson
 Ham. Delmyrens Acco-09, ägare Sören Rehnman
Ham. Delmyrens Acco-09, ägare Sören Rehnman
 Ham. Delmyrens Acco-09 och Sören Rehnman
Ham. Delmyrens Acco-09 och Sören Rehnman
 Ulf Hagen, Leif Aronson, Göran Blixt, Fredrik Nordin, Rasmus Olsson och Ivan Myhr
         Ulf Hagen, Leif Aronson, Göran Blixt, Fredrik Nordin, Rasmus Olsson                           och Ivan Myhr
Ulf Hagen, Leif Aronson, Rolf Pellving, Göran Blixt, Fredrik Nordin och Rasmus Olsson
       Ulf Hagen, Leif Aronson, Rolf Pellving, Göran Blixt, Fredrik Nordin                                och Rasmus Olsson
 Curt Alstergren och Mats Eriksson
Curt Alstergren och Mats Eriksson
 Hans Gustavsson, Sven-Gunnar Jansson och Sören Rehnman
Hans Gustavsson, Sven-Gunnar Jansson och Sören Rehnman
 Anna Romare Blyckert informerar om kvällens meny
Anna Romare Blyckert informerar om kvällens meny
 Kocken Michael Blyckert
Kocken Michael Blyckert
 Anna Romare Blyckert: Vad vill herrarna dricka till maten?
Anna Romare Blyckert: Vad vill herrarna dricka till maten?
 Sven-Gunnar Jansson, Sören Rehnman, Sune Simonsson, Ulf Sivberg och Ivan Myhr
       Sven-Gunnar Jansson, Sören Rehnman, Sune Simonsson, Ulf Sivberg                         och Ivan Myhr
 Curt Alstergren, Ulf Sivberg och Håkan Jacobsson
Curt Alstergren, Ulf Sivberg och Håkan Jacobsson
 Ulf Sivberg
Ulf Sivberg
Fin. Wemboö Eila-13 och Bileam Nilsson
Fin. Wemboö Eila-13 och Bileam Nilsson
 Sch. Kronefjällets Nelli-07 och Ragnar Eriksson (Foto Göran Blixt)
Sch. Kronefjällets Nelli-07 och Ragnar Eriksson (Foto Göran Blixt)
 Ham. Hagets Rina-11 och Fritz Ragnarsson
Ham. Hagets Rina-11 och Fritz Ragnarsson
 Rasmus Olsson
Rasmus Olsson
 Carl-Gunnar Hågnäs och Dennis Sjöö
Carl-Gunnar Hågnäs och Dennis Sjöö
 Fredrik Nordin, Mats Eriksson, Dennis Sjöö, Carl-Gunnar Hågnäs och Göran Blixt
       Fredrik Nordin, Mats Eriksson, Dennis Sjöö, Carl-Gunnar Hågnäs                              och Göran Blixt
 Carl-Gunnar Hågnäs, Sven-Eric Gerdin och Dennis Sjöö
Carl-Gunnar Hågnäs, Sven-Eric Gerdin och Dennis Sjöö
 S-I Nilsson, S-Ek o S Gerdin, C-G, K Törmark, J-E Wickenberg, F Nordin, I Myhr, Martin Svensson, Bileam Nilsson, Ulf Sivberg, Ragnar Eriksson
Sven-Ivan Nilsson, Sven-Erik och Sigrid Gerdin, Carl-Gunnar Hågnäs,                             Klas Törmark, Jan-Erik Wickenberg, Fredrik Nordin, Ivan Myhr, Martin Svensson,            Bileam Nilsson, Ulf Sivberg och Ragnar Eriksson
 Anna Romare Blyckert
Anna Romare Blyckert
 Ham. Nilsdrevets Drilla-09 och Sven-Olof Ivarsson
Ham. Nilsdrevets Drilla-09 och Sven-Olof Ivarsson
 Ham. Nilsdrevets Greven-09 och Sven-Olof Nilsson
Ham. Nilsdrevets Greven-09 och Sven-Olof Nilsson
 Dennis Sjöö, Jan-Erik Wickenberg, Jan Swartström och Göran Blixt
Dennis Sjöö, Jan-Erik Wickenberg, Jan Swartström och Göran Blixt
 Rasmus Olsson, Carl-Gunnar Hågnäs och Rolf Pellving
Rasmus Olsson, Carl-Gunnar Hågnäs och Rolf Pellving
 Ärtsoppa med punsch ser ut att smaka bra
Ärtsoppa med punsch ser ut att smaka bra
Schillerägare Hans Sterner och Torbjörn Söderqvist
Schillerägare Hans Sterner och Torbjörn Söderqvist
 Jan-Erik Wickenberg, Bengt-Ove Månsson, Rasmus Olsson, Göran Blixt, Curt Alstergren, Erik Wassdahl och Klas Törmark
      Jan-Erik Wickenberg, Bengt-Ove Månsson, Rasmus Olsson, Göran Blixt,                     Curt Alstergren, Erik Wassdahl och Klas Törmark
Klas Törmark och Bengt-Ove Månsson
Klas Törmark och Bengt-Ove Månsson
 Erik Wassdahl, Dennis Sjöö och Carl-Gunnar Hågnäs
Erik Wassdahl, Dennis Sjöö och Carl-Gunnar Hågnäs
 Ham. Trittbergets Ross-11 och Bengt-Ove Månsson
Ham. Trittbergets Ross-11 och Bengt-Ove Månsson
 Nisse Hermansson
Nisse Hermansson
 Jan Swartström
Jan Swartström