EKL Kolåsen – fullt

Nu är max antal hundar anmälda till Kolåsen.