DM för distrikt 2 i Sollefteå den 17-18 oktober 2022

Västernorrlands Stövarklubb var värd för distriktmästerskapet detta år och vi var förlagda på Nipanhotellet, på före detta regementet T3 i Sollefteå. Provmarkerna nåddes inom 40 minuters bilresa från förläggningen och vi bjöds på riktigt bra marker.

     Under fotograferingen av lagen, Jämtland-Härjedalens-, Västernorrlands- och Gävleborgs Stövarklubbar, upptäckte jag att Västernorrlands lag består av tre kvinnor vilka har kvalificerat sig med var sin hamiltonstövare. Det måste vara unikt i stövarklubbens historia, det visar att Kvinnor kan!

     Dag ett fick vi en  fantastiskt fin höstmorgon med svag vind, plus tre grader och bra hörbarhet. Resultatet från första dagens jakt visade att finska stövaren Bloksberg Styrk ledde med full tid 120 + 58, och hamilton Trollbergets Eira kom in med 120 + 53, till ett andrapris drev hamilton Spjutvikens Dante 110 + 52 och finska stövaren Freja 84+50, till ett tredjepris de finska stövarna Lunnsjöns Sacko och Sörbogårdens Ville. Två hundar blev utan prisdrev.

     Dag två fick vi någon minusgrad och lite frost på marken vilket ställde till det för en del ekipage. Vid sammanräkningen av de två dagars tävlande fann vi att de fyra första platserna togs av finska stövare på detta barmarksföre.

     Vidare till SM gick den nyblivne distriktsmästaren finska stövarhanen Bloksberg Styrk från Gävleborgs stövarklubb, ägare Peter Knapp, Ramsjö samt från Jämtland-Härjedalens Stövarklubb den finska stövartiken Freja, ägare Johan Hansson, Strömsund.

     Vill önska er lycka till på SM i Strömsund nästa vecka!

Text och foto: Rolf Pellving

Se resultatlistan i inlägget från den 18 oktober, nedanför denna artikel.

Jämtland-Härjedalen
Fin. Sörbogårdens Ville-14 med handler Martini Strantzalis, ägare Emanouil Strantzalis, Sveg,

fin. Freja-13 och Johan Hansson, Strömsund samt
ham. Majadrevets Mira-17 och Leif Aronsson, Lit
Västernorrland
Ham. Spjutvikens Curre-15 och Ingela Spjut,

ham. Trollmyrbergets Ejra-15 och Clara Nutti samt
ham. Spjutvikens Dante-17 och Petra Höglund
Gävleborg
Fin. Bagskjuldalen´s Lissi-14 och Hans Kron,

fin. Lunnsjöns Sacko-18 och Patrik Hansson samt
fin. Bloksbergs Styrk-14 och Peter Knapp
Kjell-Arne Östlund, Tim Knapp, Glenn Andersson, Martin Magnusson,
Torbjörn Westerlund och Ulf Kårén
Lars Olsson, Fredrik Nordin och Tommy Öhman
Valle Danielsson, Johan Åkerlund med son, Ingela Spjut och Clara Nutti
Bakre raden – Alf och Johan Hansson och Leif Aronsson
Clara Nutti, Patrik Hansson, Hans Kron, Tim Knapp och Glenn Andersson
Lars Olsson, Peter Ledin och Fredrik Nordin
Tommy Öhman, Petra Högberg, Emanouil Strantzalis, Björn Östlin, Martini Strantzalis och Peter Knapp

Lottning av domare och provrutor

Henrik och Ulf Kårén, Lars Olsson och Leif Aronsson
Henrik och Ulf Kårén, Lars Olsson och Martini Strantzalis
Henrik och Ulf Kårén, Lars Olsson och Johan Hansson
Henrik och Ulf Kårén, Lars Olsson och Ingela Spjut
Henrik och Ulf Kårén, Lars Olsson och Clara Nutti
Ulf Kårén, Lars Olsson och Petra Högberg
Henrik och Ulf Kårén, Lars Olsson och Hans Kron
Ulf Kårén, Lars Olsson och Peter Knapp
Patrik Hansson
Leif Aronsson med ham. Majadrevets Mira-17 och domare Johan Åkerlund
Domare Kjell-Arne Östlund
Björn Selleskog
Bengt Nilsson, Kjell-Arne Östlund, Emanouil Strantzalis och Björn Selleskog
Bengt Nilsson
Emanouil Strantzalis
Fin. Sörbogårdens Ville-14, ägare Emanouil Strantzalis
Fredrik Nordin och Henrik Kårén knappar in provresultaten i datorn

Dessa två hundar tävlar i SM i Strömsund den 27-28 oktober 2022

Fin. Freja-13, ägare Johan Hansson, Strömsund
Bloksbergs Styrk-14, ägare Peter Knapp, Ramsjö