okt 17

Direktrapportering DM Strömsund 2021

För att följa händelseutvecklingen under de två dagarna måste du ladda om webbsidan kontinuerligt. Tiderna som publiceras är ungefärliga då vi får sms från skogen

Gävleborg

1  Fin. Högbrons Pia-17 med handler Krister Davidsson, ägare Jörgen Nyberg, Delsbo
     Foto: Amanda Genhammar

Dag 1
08:00 Pia är släppt
08:11 Upptag, okänt drevdjur
08:28 Drevdjur hare konstaterad
09:01 Pia har nu prisdrev
09:32 Pia driver fortfarande
09:37 Pia har tappt
10:37 Dötappt
11:10 Nytt släpp
11:35 Pia går på slag
12:50 Jobbar fortfarande på slaget
13:30 Kopplad provdag avslutad

Dag 2

08:00 Släpp
08:30 Pia går på slag
09:21 Upptag
10:08 Pia har uppnått prisgrundande drevtid
10:23 Hare konstaterad
10:30 Domaren rapporterar att drevet går riktigt bra
11:25 Pia har haft en tappt men drevet går åter igen
11:57 Pia kopplad
12:03 Nytt Släpp
12:10 Slag
13:15 Tiken kopplad, provet avslutat


2   Grannäsets Svea-16 och Peter Knapp, Ramsjö
     Foto: Amanda Genhammar

Dag 1
08:00 Svea släppt
08:18 Svea går på slag
08:40 Svea går fortfarande på slag
09:00 Upptag, haren observerad i upptaget
09:22 Svea har haft en kortare vägtappt, haren är observerad ännu en gång och drevet går
09:38 Svea har nu tappt vid en myr
09:58 Svea har fortfarande problem
10:24 Dötappt, Gruppen ska förflytta sig några km och göra att nytt släpp
10:42 Svea är nu återigen släppt
11:04 Nu har Svea hittat nya slag
11:28 Svea går fortfarande på slag
12:11 Tiken jobbar på
12:52 Fortsätter att jobba med slaget:
13:19 Svea kämpar på
14:20 Tiken kopplad och provdagen avslutad

Dag 2

08:00 Släpp
08:15 Svea går på slag, minus 5 grader
09:01 jobbar vidare på slag
09:05 Upptag
09:34 Svea driver en vit hare
09:39 Haren är observerad vid två tillfällen, för tillfället har tiken ett bra tryck på haren
09:55 Sveas hare var ner på vägen och krånglade till det lite, tiken löste problemen på ett bra sätt
10:04 Vägtappt för tillfället
10:27 Fortfarande tappt
11:25 Avbröt 10:52, kopplad och nytt släpp 11:25
11:50 Slag
12:00 Upptag , haren observerades 12:02 hund 2 minuter efter
12:48 Jobbar på en vägtappt
13:20 Koppling, Bryter för dagen
3   Ham. Rosådalens Thyra-15 och Håkan Holmgren, Hedesunda
     Foto: Amanda Genhammar

Dag 1
08:00 Thyra släppt
08:15 Slag
08:31 Upptag, okänt drevdjur
09:02 Thyra driver fortfarande men det går knackigt
09:14 Tappt just nu
09:54 koppling, förflyttning
10:09 Nytt släpp
10:30 Thyra har slag
10:58 Upptag, Okänt drevdjur
11:40 Thyra driver fortfarande
11:52 Hare observerades
12:23 Tappt på väg
13:03 Tiken har fortfarande tappt
13:23 Dötappt
13:30 Tiken kopplad och provet avbryts

Dag 2
08:00 Släpp
08:30 slag
08:47 Upptag
09:44 Tiken driver
10:20 Thyra har prisgrundande drevtid, Haren är observerad och då låg tiken 10 minuter efter. För tillfället har tiken en vägtappt.
11:00 Tiken har haft tappt sedan 10:20
11:20 Dötappt
11:55 Koppling
12:20 Nytt släpp
12:55 Söker fortfarande
13:40 Söker utan att hitta några slag
13:51 Thyra kopplad, provet avslutat

Västernorrland

1   Fin. Vidstiges Mika-14, ägare Lars Lundqvist, Härnösand
     Foto: Privat

Dag 1
08:00 Mika släppt
08:28 Mika söker fortfarande
08:33 Mika går på slag i gammal granskog
09:04 Mika går fortfarande på slag
09:34 Mika jobbar vidare på svaga slag
10:00 Upptag hare
11:07 Lagledare gruppen står för tillfället och lyssnar på Mika som driver
11:15 Mika har observerat en stor vit hare med hunden 3 minuter efter
11:18 Prisdrev uppnått
11:41 Mika driver fortfarande
11:59 Hare observerad
12:06 Mika kopplad, Gruppen gör traktbyte för ett nytt släpp..
12:15 Nytt släpp
13:18 Mika kopplad, provdag avslutas

Dag 2
08:00 Släpp
08:05 Mika går på slag
08:09 Upptag
08:28 Mika har tappt just nu
08:58 Nu flyter drevet på igen
09:32 Mika har tappt just nu, drevdjuret som är hare är observerad
09:44 Mika har drev men det går lite hackigt
10:09 Tiken har tappt för tillfället
10:41 Byter område
10:56 Nytt släpp
11:28 Slag
12:21 Mika jobbar på
13:25 Mika kopplad provet avbryts

2   Ham. Voredalens Knall-16, ägare Kent Viberg, Ullånger
     Foto: Privat

Dag 1
08:00 Knall släppt
08:14 Knall har förmodligen slag
09:13 Knall jobbar på med slagarbetet
09:38 Knall jobbar på
10:08 Upptag
10:24 Tappt
10:37 Fortsatt tappt, drevdjur hare konstaterat genom betryggande spårning
11:06 Knall har fortfarande tappt
11:22 Dötappt. Hunden är kopplad och gruppen gör ett traktbyte
11:47 Nytt släpp, Knall söker efter nya slag
11:59 Upptag efter ett kort slagarbete
12:45 Tappt
13:10 Drevet går igen
14:13 Haren setts en gång med hunden 8 minuter efter, hunden har uppnått prisdrev
14:40 Knall driver på
14:45 Hunden kopplad, provet avslutas

Dag 2
08:00 Släpp
08:10 Knall söker
08:56 Hunden söker vidare
09:09 Hunden kopplad och släppt igen efter områdesbyte
09:23 Knall verkar gå på slag
09:40 Upptag
10:03 Knall har tappt för tillfället
10:57 Knall är kopplad på ägarens begäran och områdesbyte pågår
11:00 Nytt släpp
11:17 Kanske på slag
11:38 Knall jobbar på slag
12:12 Hunden jobbar vidare på slaget samtidigt som det börjar snöa
12:26 Upptag
13:20 Hunden driver, drevet går trångt
13:28 Knall har tappt för tillfället
13:44 Hunden har löst tappten och driver igen
13:52 Haren fotograferad, Hunden har drivit ihop prisgrundande drevtid
14:30 Knall driver men det krånglar lite
14:48 Knall har tappt för tillfället
15:00 Provet avbryts,
15:03 Hunden kopplad

3   Fin. Finnörjes Jenna-14, ägare Ulf Kårén, Resele
     Foto: Privat

Dag 1
08:00 Jenna släppt
08:17 Jenna går på slag
08:50 Jenna tog upp, drevdjur okänt
09:30 Jenna har tappt efter en väg, drevdjuret fortfarande okänt
09:47 Haren har observerats under tapptarbetet
10:37 Jenna kopplad på dötappt, provgruppen byter område
11:00 Nytt släpp
11:07 Jenna går på slag

Dag 2
08:00 Släpp
08:31 Jenna går på slag
09:02 Upptag
09:33 Tappt
10:21 Tiken kopplad och gruppen byter område
10:41 Nytt släpp
11:21 Jenna söker
11:23 Upptag
12:46 Tappt just nu
13:38 Jenna fick dötappt, tiken är släppt på nytt
14:42 Hunden kopplad, provet avslutat

Jämtland-Härjedalen

Dag 1

1    Fin. Norrsolens Steira-15 och Anna Göransson, Kälarne
     Foto: Lars Olofsson

Dag 1
08:00 Steira släppt
08:26 Steira går på slag
09:00 Steira går fortfarande på slag
09:58 Steira går fortfarande på slag
10:29 Steira jobbar vidare med sina slag
11:20 Tiken är kopplad och ett nytt släpp är gjort efter en kort förflyttning.
11:42 Upptag efter ett kort slagarbete
12:02 Hare observerad
12:49 Steira har haft tappt men nu går drevet igen
13:25 Steira har tappt för tillfället
14:19 Tiken är kopplad och provdagen avslutad


Dag 2
08:00 Släpp
08:30 Steira går på slag
09:24 Jobbar fortfarande på slag
10:28 Steira har slagit en stor ring runt slaget
11:14 Upptag
11:17 En vita hare observerades
11:45 Tappt
12:17 Tiken jobbar fortfarande på tappt
12:45 Dötappt
12:55 Koppling
13:06 Släpp efter områdesbyte
13:51 Tiken söker förtjänstfullt
14:55 Tiken kopplad provet avslutas


2   Ham. Sotbrännans Dolly-14 och Harry Göransson, Föllinge
     Foto: Rolf Pellving

Dag 1
08:00 Dolly Släppt, Ute på sök
08:05 Dolly har slag
08:43 Dolly går fortfarande på slag
09:03 Dolly har nu tagit upp, okänt drevdjur
09:17 Dolly har tappt just nu
09:24 Ägaren valde att avbryta, genomför nu en förflyttning
09:37 Dolly är släppt på nytt
10:24 Dolly ligger ute på sök, inga slag ännu
10:53 Oförändrat läge
11:06 Dolly är kopplad och gruppen ska flytta på sig
11:14 Nytt släpp, tiken ligger ute på sök
12:04 Upptag
12:23 Dolly har tappt
12:50 Dolly driver men det går lite knackigt
13:15 Dolly har tappt för tillfället
14:21 Tiken har ett prisdrev, haren har observerats 2 ggr..
14:35 Tiken kopplad och Provet avbryts på ägarens begäran


Dag 2
08:00 Släpp
08:29 Upptag
08:37 Haren observerad med hunden 2 minuter efter
08:47 Haren observerad med hund 2 minuter efter, bra tryck i drevet
09:07 Tappt
09:30 Fortfarande tappt
10:12 Dötappt, gruppen ska försöka koppla och byta område
10:30 Dolly är släppt i ett nytt område
10:50 Upptag, haren observerats med tiken 1 minuter efter
10:58 haren fotograferad med tiken 2 minuter efter
11:35 Dolly har uppnått prisgrundande drevtid, för tillfället är det tappt
12:02 Nu rullar drevet på igen
12:30 Just nu vägtappt
12:45 Driver igen samtidigt som snöfallet tilltar
13:03 Haren observerades med tiken 10 minuter efter
13:16 Tappt på väg
13:38 Tiken kopplad, Provet avslutas

3  Ham. Ulfkällas Sira-13, ägare Sarah Häggkvist, Gällö
     Foto: Rolf Pellving

Dag 1
08:00 Sira Släppt vid Alavattnet..
08:27 Sira går på slag
08:42 Sira tog upp, okänt drevdjur
09:13 Sira driver, dålig hörbarhet just nu, men domaren hänger på..
09:31 Sira har tappt för tillfället
10:03 Sira kopplad före dötappt på ägarens begäran
10:25 Traktbyte, nytt släpp
11:15 Sira går på slag
12:16 Sira kämpar på
13:13 Kämpar på
13:28 Upptag
13:42 Drevdjur observerad, hare
14:25 Tiken har tappt
14:39 Sira kämpar vidare på tappten

Dag 2

08:00 Släpp
08:50 Sira söker
09:24 Sira kom på slag 09:00
10:56 Tiken går fortfarande på slag
11:29 Sira kämpar på
13:05 Sira kopplas, provet avbryts