Direktrapportering DM – Dag 2

Här kommer löpande uppdateringar på vad som sker ute i Skogen Dag 2 på DM i Strömsund!

Sidan uppdaterar inte sig själv, så uppdatera med jämna mellanrum för att få de senaste uppdateringarna!

ROSMYRENS EMIL
8:00 – Släpp!
9:07 – Emil är på slag!
9:24 – Upptag på hare!
10:05 – Emil har fått ihop till ett prisdrev!
10:33 – Tappt!
11:16 – Emil har fått koll på haren och driver igen!
11:29 –  Emil har nu drivit ihop till ett 2:a pris!
12:16 – Emil har nu kopplats efter att ha drivit full tid!
12:31 – Emil är släppt på nytt ställe.
13:22 – Emil är nu kopplad och provet avslutat för dagen.


KROONMÄEN ALMA
8:25 – Alma är på slag!
8:32 – Upptag!
9:33 – Alma har nu tappt efter en långskjuts på 2.5 km!
10:02 – Påstick!
10:44 Tappt.
10:56 – Påstick!
11:03 – Tappt! Konstaterat drevdjur är nu hare.
12:03 – Dötappt!
12:15 – Alma är släppt på nytt och går på sök.


JÄNISKAMUN SILVA
8:20 – Upptag!
8:50 – Silva kopplas.
9:10 – Silva släpps på nytt!
9:50 – Upptag på hare!
10:34 – Silva har drivit ihop till ett prisdrev!
11:33 – Silva har haft en längre tappt men driver nu igen!
11:48 – Silva har nu fått ihop till ett 2:a pris!
13:23 – Silva har nu gått full tid!


HÖGÄLGENS RUSKA
8:00 – Släpp på ruta 6!
9:40 – Ruska kopplas.
10:00 – Nytt släpp på nytt område!
10:48 – Det ser ut som att Ruska går på slag!
11:30 – Ruska är fortsatt på slag.
12:09 – Ruska jobbar vidare på slaget.
12:40 – Svaga slag.
13:00 – Ännu inga starkare slag.
13:47 – Det verkar som att Ruska har upptag på hare!


ÅIVETS JIM
8:10 – Jim är på slag!
8:48 – Upptag!
9:32 – Konstaterat att Jim driver hare!
9:36 – Jim har drivit ihop till ett prisdrev.
10:19 – Jim har fått ihop till ett 2:a pris!
11:50 – Jim har kopplats på dötappt och nytt släpp har skett efter förflyttning.
13:30 – Jim kopplad och provet avslutat för dagen.


ÅHLSTIGENS BENJO
8:00 – Släpp!
8:34 – Upptag! Haren är sedd och Benjo knappt 2 minuter efter!
8:54 – Tappt!
9:40 – Benjo har fortfarande tappt!
9:49 – Benjo är kopplad och ska göra ett nytt släpp.
9:55 – Nytt släpp!
10:25 – Benjo är på slag.
11:49 – Benjo går fortfarande på slag.
12:50 – Upptaget uteblev, förflyttning och nytt släpp har skett.
13:45 – Benjo ligger ute på fina sökturer.
15:06 – Benjo har nu kopplats.


HÄSENSKOGENS BRASSE
9:07 – Brasse går på slag!
10:05 – Brasse reste hare!
11:34 – Brasse har fått ihop till ett 3:e pris hittills!
11:54 – Brasse har fått till ett 2:a pris och drevet fortsätter!


BLOKSBERGS STYRK
11:00 – Styrk går på slag!

AYLA
– Startar ej dag 2.