Årsmöte i Månsåsen den 26 april 2014

Jämtland-Härjedalens Stövarklubb höll sitt årsmöte på gamla kaféet i Månsåsen där ca 35 medlemmar mötte upp. Efter sedvanliga förhandlingar fick styrelsen följande utseende: Ordförande Fredrik Nordin, vice ordförande Pär Nord, sekreterare Mats Eriksson, adjungerande kassör Jan-Erik Hellman, biträdande kassör Christina Simonsson. Ledamöter: Per Roos, Anders Holmberg, Leif Aronsson, Jan-Erik Eriksson, Kristina Wahlberg och Rolf Pellving.

Klubben är mycket aktiv och hade många aktiviteter under 2013.

Dressyrkurser hölls i Hammerdal, Lit, Tandsbyn, Bräcke, Gällö, Sveg och Hede.

Två hundutställningar lockade 88 hundar på två ställen, tjugofyra hundar vid Torsta och 64 hundar till Strömsund.

Vi var representerade på Fäviken Game Fair där många klubbmedlemmar hjälpte till.

Jaktprov i elitklass (tvådagarsprov) hölls i Lillholmsjö, Kolåsen, Strömsund och Frostviken.  Klubbmästare blev finska stövaren Roosgårdens Nikita med ägare Per Roos, Trångsviken. Utöver dessa jaktprov har många endagarsprov genomförts i vårt upptagningsområde.

Distriktsmästerskap genomfördes i Rissna där hamiltontiken Roggabäckens Daisy vann och gick vidare till SM för stövare i Älvdalen. Roggabäckens Daisy slutade på en förnämlig fjärdeplats, ägare Ernst Bjureflo, Östersund.

Ungdomssatsning skedde i samarbete med HareBra-gänget där 92 ungdomar från fyra gymnasieskolor deltog. Dessa ungdomar läste Jägarexamen på respektive skola och fick tillsammans med oss äldre jägare uppleva småviltjaktens tjusning.

 Stövarjaktens dag genomfördes i Gräftåvallen och i Häggenås.

Festen efter årsmötet var förlagd till Månsåsens bygdegård där ett åttiotal medlemmar och gäster deltog. Curt Alstergren och hans medhjälpare hade som vanligt ordnat med god mat. Underhållningen vid kaffet sköttes av Filips Combo och till dansen spelade Hebbez UC passande musik för mogen ungdom.

Text och foto: Rolf Pellving

Mötesdeltagare

Mötesdeltagare

 

Mötesdeltagare

Mötesdeltagare

 

Mötesdeltagare

Mötesdeltagare