Årsmöte i Krokom 20 april 2024

Årsmötet hölls på Krokoms värdshus där 45 medlemmar mötte upp. Ivan Myhr valdes till ordförande för mötet.

    Rolf Pellving redogjorde för årsberättelsen 2023 som visade vad klubben haft för sig under det gångna året.

    Kassören Jimmie Guttormsson redogjorde för förvaltningsberättelsen för 2023 och budgetförslag för 2024 med kommentarer till desamma.

    Rolf Pellving redogjorde för kommande verksamhetsplan 2024. Det blir traditionell verksamhet med dressyrkurser, utställningar, mässan i Kall, jaktprov och DM för distrikt 2, ungdomssatsningar och utbildningar.

    Lars Olofsson avgick ur styrelsen och ny i styrelsen blev Arne Olofsson, Röde i Alsen.

    Styrelsen ser ut enligt följande: Ordförande Martin Magnusson, vice ordförande Jan-Erik Eriksson, kassör Jimmie Guttormsson och sekreterare Mats Eriksson. Övriga ledamöter: Rolf Pellving, Arne Olofsson, Sarah Häggkvist, Anders Olofsson, Christer Larsson samt Henrik Eriksson.

    Under pausen bjöd klubben på lunch.

    Efter årsmötet tilldelades Stefan Andersson SvStk:s förtjänsttecken.

    Jämtland-Härjedalens Stövarklubbs förtjänstplakett delades ut till Martin Magnusson, Jimmie Guttormsson, Marita Lithander, Gustav Johansson, Markus Eriksson och Rune Jönsson.

    Det delades även ut diplom till hundar som lyckats bra på utställning och under jaktproven. Diplomhögen var inte lika tjock som den brukar vara på grund av den korta jaktsäsong vi fick. Många hundägare hann aldrig starta sina hundar då det redan den 3 november kom ca 50 cm på ett par dagar, så då var det färdigjagat.

    Kolåsenprovet som ligger nordväst mot Skäckerfjällen gick att genomföra den 7–10 november, där hade endast ca 20 cm snö lagt sig.

Text: Rolf Pellving

Foto: Rolf och May-Britt Pellving

Martin Magnusson och Mats Eriksson har öppnat årsmötet

Ulf Lindgren, Mathilda Eriksson, Marita Lithander, Rolf Nilsson, Andrea Rahm,
Gustav Johansson och Stefan Johansson

Stefan Johansson, Kjell-Åke Sundberg, Jari Rahm och Leif Aronsson
Arne och Lena Olofsson

Anders Olofsson, Göran Blixt och Ivan Myhr

Bertil Andersson och Stefan Andersson

Örjan Hansson, Curt Alstergren och May-Britt Pellving
Sarah Häggkvist och Henrik Eriksson

Fredrik Nordin och Olle B Häggkvist

Avgående styrelseledamoten Lars Olofsson
avtackas av Martin Magnusson

Martin Magnusson lämnar
SvStk förtjänsttecken till Stefan Andersson

J/H Stövarklubbs förtjänstplakett har delats ut till Jimmie Guttormsson, Marita Lithander,
Gustav Johansson, Martin Magnusson och Rune Jönsson av Jan-Erik Eriksson

Utdelning av diplom

Peter Sundberg

Rolf Nilsson

Leif Aronsson
Jessica Wahlberg
Marita Lithander
Kjell-Åke Sundberg
Stefan Johansson

Jämtland-Härjedalens Stövarklubbs styrelse 2024

Christer Larsson, Jimmie Guttormsson, Anders Olofsson, Henrik Eriksson, Sarah Häggkvist,
Martin Magnusson, Jan-Erik Eriksson, Rolf Pellving och Arne Olofsson
Mats Eriksson saknas i bilden